Už ilgametę profesinę veiklą kultūros paveldo tyrimų srityje, kultūros paveldo verčių atvėrimą visuomenei ir
jaunosios kartos ugdymą!

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos medaliu „Už nuopelnus Lietuvos kultūros paveldui“ apdovanota Dailėtyros instituto senosios dailės tyrimų skyriaus vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja,  meno istorikė, senosios dailės parodų organizatorė ir kuratorė
dr. (hp) Rūta Janonienė

Didžiuojamės kolegės tyrimais, svariai prisidedančiais prie kultūros paveldo išsaugojimo!