Už ilgametę profesinę veiklą kultūros paveldo tyrimų srityje, kultūros paveldo verčių atvėrimą visuomenei ir
jaunosios kartos ugdymą!

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos medaliu „Už nuopelnus Lietuvos kultūros paveldui“ apdovanota Dailėtyros instituto senosios dailės tyrimų skyriaus vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja,  meno istorikė, senosios dailės parodų organizatorė ir kuratorė dr. (hp) Rūta Janonienė

Humanitarinių mokslų daktarė – skaitlingų  dailės paveldo tyrimų projektų iniciatorė ir dalyvė, naujausius dailėtyros atradimus nuolat pristatanti mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, aktyviai bendradarbiaujanti su žiniasklaida rengiant  kultūros laidas apie XIX a. Lietuvos dailininkus. 

Didžiuojamės kolegės tyrimais, svariai prisidedančiais prie kultūros paveldo išsaugojimo!