Fragmentas iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus XVI–XIX a. Vakarų Europos tapybos rinkinio

Restauruojant ir renovuojant RRDDM pietinį korpusą, nuspręsta, kad kaip tik čia reikėtų įkurdinti Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus XVI–XIX a. Vakarų Europos tapybos rinkinį, prieš tai pažvelgus į jį nauju žvilgsniu. Šis uždavinys patikėtas VDA Dailėtyros instituto vyriausiajai mokslo darbuotojai dr. Tojanai Račiūnaitei ir menotyrininkei Joanai Vitkutei, kurios nusprendė vengti tradicinio kūrinių grupavimo pagal geografiją ir laikotarpį. Būsimos ekspozicijos struktūrą, lankytojų patyrimo maršrutą jos pasirinko organizuoti pagal tam tikras pačiuose kūriniuose glūdinčias temas. Iš daugiau kaip 300 rinkinyje esančių kūrinių atrinkta apie 100, jie ir sudaro naująją ekspoziciją. T. Račiūnaitė teigia: „Klasikinė tapyba, nors ir leidžia lengvai atpažinti vaizduojamus dalykus, o kai kada net beveik fiziškai pajusti plastinę jų raišką, šiandieniniam žiūrovui dažnai lieka nebyli.“ Sugrupavus paveikslus pagal apibendrintas temas (juose pavaizduotus atpažįstamus objektus ir užkoduotus siužetus), tikimasi ne tik pasiūlyti lankytojams skirtingas tos pačios temos menines interpretacijas, bet ir naujai atskleisti senus, intrigos ir įtaigumo nepraradusius meistrų kūrinius. 

Muziejinį pasivaikščiojimą po šešiose salėse įkurdintą parodą kuratorės siūlo pradėti nuo „Gamtos stichijų“ žaliosios erdvės, paskui keliauti į klasikinio raudonio prisodrintus „Darbų“ ir „Puotų“ kambarius, sekti pasakojimus apie ir šiandien aktualius „Pasirinkimus ir priesaikas“, „Geismus ir gundymus“, „Kovas“, o pasiekęs „Kelionių ir atradimų“ salę, žiūrovas ekspozicijos maršruto bus palydėtas į „Religinėms pasijoms“, „Vizijoms ir susitikimams“, „Miegui, budėjimui, mirčiai“ apmąstyti skirtas erdves.  

Rengdamos kovo 16 d. atidaromą parodą kuratorės peržiūrėjo beveik visų kūrinių ankstesnius aprašymus, duomenis, restauruojant atliktus tyrimus; kai kuriuos jų patikslino, sukūrė ar perrašė buvusias interpretacijas, redagavo pavadinimus, atrado kelis provaizdžius ar analogus.

Sveikiname išskirtinės senosios Vakarų Europos tapybos parodos „Gyvastingieji senojo pasaulio profiliai“ kuratores.