Biblioteka

EN version

VDA studijų baigiamųjų darbų registravimas eLABa ETD sistemoje


Bakalauro (dailėtyros ir kuratorystės studijų programos), vientisųjų ir magistro (visų studijų programų) baigiamųjų darbų registravimas VDA eLABa ETD sistemoje.

Registracija vyksta eLABa sistemoje pagal grafikus, suderintus su studijų programas kuruojančiais padaliniais.

Studentams:

Darbų vadovams:

Dėmesio! Prašome tiriamąjį rašo darbą ir kūrybinį projektą įkelti viename eLABa dokumente. Išimties tvarka užbaigtą kūrybinę darbo dalį galima atsiųsti vėliau el. paštu etd.elaba@vda.lt (ją į talpyklą įkels atsakingas bibliotekininkas).


VDA studijų baigiamųjų darbų registravimas eLABa ETD sistemoje vyksta pagal 2021 m. gruodžio 15 d. VDA Rektoriaus įsakymu Nr. VĮU-66 patvirtintą VDA dokumentų įkėlimo į eLABa talpyklą tvarkos aprašą.


Daktaro disertacijos, daktaro disertacijos santraukos, daktaro meno projekto registravimas VDA eLABa ETD sistemoje. 

Registracija prasideda eLABa sistemoje likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki gynimo.


Įkėlimo klausimais kreiptis:

Vaida Jankauskaitė
VDA bibliotekos Meno skaitykla, 208 kab. (Vilnius, Maironio g. 6)
El. paštas etd.elaba@vda.lt; tel.: (8 5) 2105457
Pirmadieniais - ketvirtadieniais 09.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 
Penktadieniais  09.00 – 12.00 val, 13.00 – 16.00

Dėl prisijungimo sutrikimų kreiptis el. paštu etd.elaba@vda.lt

Dokumentai