Atmintinė pirmakursiams


Dokumentų išdavimas

Vartotojų aptarnavimo tvarką reglamentuoja Naudojimosi VDA biblioteka taisyklės, patvirtintos VDA Rektoriaus įsakymu 2011 09 30 d. Su taisyklėmis galima susipažinti visuose bibliotekos padaliniuose. Vartotojai aptarnaujami šiose skaityklose ir abonemente tik su galiojančiais studento arba VDA skaitytojo pažymėjimais: 

•  Abonemente ir bendrojoje skaitykloje (3 a. 319 kab.) dokumentai išduodami nuo 1 mėn. iki semestro; paklausių leidinių išdavimo terminas gali keistis. Leidiniai iš anksto užsakomi bibliotekos elektroniniame kataloge (prisijungimas: „Naudotojo vardas“ – studento kodas VDA informacinėje sistemoje, o „Slaptažodis“ – keturi paskutiniai asmens kodo skaičiai). Jei nėra laisvų pageidaujamo leidinio kopijų, rekomenduojame leidinį vis tiek kyti, tokiu atveju žinosime, kad jo jau laukia kitas skaitytojas.

•  Kompiuterinėje skaitykloje. Darbą kompiuterinėje skaitykloje ir mediatekoje reglamentuoja Naudojimosi VDA bibliotekos kompiuteriais, garso bei vaizdo aparatūra taisyklės

•  Mediatekoje (3 a. 319 kab.) – DVD ir CD išduodami žiūrėti tik vietoje. 

•  Meno skaitykloje (2a. 208 kab.) dokumentai skaitomi vietoje. 

•  Senų ir retų spaudinių skyriuje (2a. 207 kab.) dokumentai ir rankraščiai skaitomi vietoje. 

•  A. ir A. Tamošaičių bibliotekoje (Domininkonų g. 15) dokumentai skaitomi vietoje. 

Dokumentų grąžinimas

VDA biblioteka dokumentus skolina nustatytam terminui. Siekiant išsaugoti turimus bibliotekos fondus ir geriau patenkinti visų vartotojų poreikius bei drausminti skolininkus, skaičiuojami delspinigiai už laiku negrąžintus leidinius. 
•  Delspinigių dydis – 0.03 € per darbo dieną už vieną laiku negrąžintą leidinį ir 0.30 € per darbo dieną už leidinį, kurio skolinimo terminas trumpesnis nei mėnuo; 
•  Mokestis baigiamas skaičiuoti tik tuomet, kai leidinys grąžinamas; 
•  Mokestis sumokamas pagal bibliotekos darbuotojo pateiktą kvitą; 
•  Delspinigiai pervedami į VDA sąskaitą LT 447300010002455498 AB „Swedbank“, banko kodas 73000. Mokėjimo paskirtis „už bibliotekos paslaugas“ (nurodyti būtina); 
•  Kai apskaičiuotų delspinigių suma viršija 5.80 € – skaitytojui blokuojamas leidinių išdavimas. 
Išsamiau – Atsiskaitymo su VDA biblioteka už prarastus arba laiku negrąžintus leidinius tvarka.

Papildomos paslaugos 

•  Senų ir retų spaudinių skyriuje  (2a. 207 kab.) nemokamai teikiama skanavimo paslauga į USB laikmeną;
•  Meno skaitykloje galima naudotis stacionaria elektronine vaizdo didinimo priemone, kuri skirta regėjimo sutrikimų turintiems asmenims.  

VDA bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų įkainiai
 

Paslauga

Apimtis

Kaina

Skaitytojo bilietas vieneriems metams:    

•  Studentams (neturintiems Lietuvos studento pažymėjimo)
•  Ne VDA bendruomenės nariams

1 vnt.

1.50 €

Bibliografinių sąrašų sudarymas, naudojant VDA bibliotekoje esančius šaltinius

1 įrašas

0.30 €

Bibliografinių rodyklių sudarymas, jų redagavimas 

Pagal sutartį

Sutartinė

Mokestis už bibliotekos knygos brūkšninio kodo lipdės sugadinimą

1 vnt.

0.60 €

Leidimas kopijuoti, fotografuoti ar skenuoti retus ir rankraštinius dokumentus:

   

•  Mokslo tikslais
•  Komerciniais tikslais

Pagal sutartį

Sutartinė

Leidimas publikuoti retus ir rankraštinius dokumentus: 

   

•  Mokslo tikslais
•  Komerciniais tikslais

Pagal sutartį

Sutartinė

Leidimas fotografuoti ir filmuoti bibliotekos patalpose komerciniais tikslais

Pagal sutartį

Sutartinė