Biblioteka

EN version


Informacijos paieška VDA bibliotekoje


Prieigos būdai

1. Iš VDA kompiuterių tinklo – laisva prieiga.


2. Iš kitų kompiuterių (namų) – per EZproxy (reikia naudoti tuos pačius duomenis, kaip jungiantis prie VDA bibliotekos el. katalogo: laukelyje „Vartotojas“ – studento kodas VDA informacinėje sistemoje arba darbuotojo tabelio numeris, o „Slaptažodis“ – keturi paskutiniai asmens kodo skaičiai).

Prenumeruojamos duomenų bazės 

Pavadinimas

Dalykai

Turinys

Art & Architecture
Complete

EBSCO Publishing

Architektūra, menas

Viso teksto, bibliografiniai duomenys

Berg Fashion Library  Mados ir tekstilės dizainas Viso teksto, vaizdai
Bloomsbury Video Library Menų ir humanitarinių mokslų filmų kolekcija Vaizdo ir garso įrašai

DETAIL Inspiration 

Architektūros projektai

Aprašymai, brėžiniai, nuotraukos

EBSCOhost

Archeologija, architektūra, astronomija, biologija, botanika, chemija, edukologija, ekologija ir aplinkotyra, ekonomika, etnologija, farmacija, filologija, filosofija, fizika, gamtos mokslai, geografija, geologija, informatika, inžinerija ir technologijos, istorija, komunikacija ir informacija, matematika, medicina, menas, miškotyra, odontologija, politologija, psichologija, slauga, socialinis darbas, sociologija, teisė, teologija, verslas ir administravimas, visuomenės sveikata, žemės ūkis, zoologija, veterinarinė medicina

Viso teksto, bibliografiniai duomenys

 

 

eBook Academic Collection 

EBSCO Publishing 

Meno ir mokslo krypčių daugiadisciplininė akademinių leidyklų elektroninių knygų kolekcija. Viso teksto

Flipster

EBSCO Publishing

Architektūra, dizainas (interjero, produkto, mados), fotografija, keramika, meno naujienos pasaulyje. Viso teksto

Grove Art Online

Menas, architektūra

Žodynas

JSTOR Archival Journals and Primary Sources Collection

Menų, humanitarinių, socialinių ir gamtos mokslų elektroniniai žurnalai bei suskaitmeninti pirminiai istoriniai šaltiniai.

Viso teksto

Routledge Performance Archive Scenos ir ekrano menai Vaizdo ir garso įrašai

Springer Link

Neterminuotos prieigos elektroninės knygos vaizduojamųjų menų, humanitarinių ir socialinių mokslų, chemijos, medicinos ir inžinerijos disciplinomis, išleistos 2006–2007 m.

Viso teksto

Taylor & Francis

Humanitariniai, socialiniai mokslai, medicina, sveikatos apsauga ir kt.

Viso teksto

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) elektroninės knygos 

Animacija, architektūra, fotografija, filosofija ir komunikacija.

Viso teksto

WGSN Fashion Mados dizainas, tekstilės menas Visas tekstas, vaizdai

Prenumeruojamų duomenų bazių duomenys gali būti kopijuojami (perkeliami į kompiuterį, spausdinami ir pan.) tik nedideliais kiekiais (1 straipsnis iš 1 žurnalo arba iki 20% elektroninės knygos vieno prisijungimo metu). Griežtai draudžiama kopijuoti informaciją ištisai. Tokių duomenų perdavimas tretiesiems asmenims, kėlimas į internetą ar naudojimas komerciniais tikslais griežtai draudžiamas. Lietuvoje autorių teises gina LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

Atviros prieigos šaltiniai.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija remia daugumos VDA duomenų bazių 2022 — 2024 m. prenumeratą per Lietuvos mokslinių bibliotekų asociaciją (LMBA).

Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas  (mokymai virtualioje erdveje)