Biblioteka

Rekomenduojami atviros prieigos informaciniai šaltiniai:

Pavadinimas

Pastabos

A Film About Feedback

Filmas apie pedagogų kompetencijas.
Acta Academiae Artium Vilnensis (senoji leidyklos svetainė) Nuo 1993 m. leidžiamas periodinis mokslo leidinys, skelbiantis originalius mokslo straipsnius ir apžvalgas, dailėtyros darbų recenzijas, dailėtyros šaltinius, kitą dailės tyrimams aktualią medžiagą.
Acta Academiae Artium Vilnensis Prieiga prie naujausių numerių 
Artifex novus meno istorijos mokslinis atviros prieigos žurnalas, leidžiamas Kardinolo Stefano Višinskio universiteto Meno istorijos instituto (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Varšuvoje, Lenkijoje. Pažymėtinas žurnalo 2023 m. numeris 7, skirtas Vilniaus miestui ir Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei.
JSTOR (eBooks) 30 atvirai prieinamų knygų (istorijos, meno, literatūros, sociologijos, archeologijos, muzikos ir kitomis temomis)
„Kaip elgtis teatre“ Operos ir baleto teatre : (muzikiniame teatre, teatre) : patarimai tinka ir besilankantiems konferencijose, kino teatruose ir kituose viešuose renginiuose / Alvyda Jasilionytė, 2016.
Menotyra Atvira prieiga prie Lietuvos mokslų akademijos mokslinio žurnalo straipsnių
Metropoliteno meno muziejus 500 atvirai prieinami meno albumai, kuriuos galima atsisiųsti nemokamai
MRU eBooks 20 atvirai prieinamų leidinių vadybos, sociologijos, filosofijos bei kitomis temomis
n. paradoxa Mokslinės publikacijos, tezės ir disertacijos (nuo 1974 m.) iš 34 valstybių feministinio meno temomis
Nordic Journal of Architectural Research (NJAR) Prieinami visi žurnalo numeriai, išskyrus naujausius, kuriems taikomas embargo periodas.
Project MUSE Prieinami leidiniai: „Rewolucja“„The Electrification of Russia, 1880-1926“„Revolution of the Mind“„The Self and Its Pleasures“„The Institution of Criticism“„Reappraisals“„Building a National Literature“
Research in Arts and Education

Recenzuojamas atvirosios prieigos tarpdisciplininis menų, humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalas, leidžiamas Aalto universiteto vaizduojamųjų menų mokyklos Suomijoje. 

The Index of Medieval Art Viduramžių meno kūrinių ir jų aprašymų (I a. – XVI a.) duomenų bazė (JAV, Prinstono universitetas).

Daugiau atviros prieigos nuorodų.