VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2023 m. dėkoja:

Agnei Dautartaitei-Krutulei

Juliui Masaičiui Pranui Žiliukui

Algiui Mickūnui (JAV)

Kęstučiui Grigaliūnui Ramintai Jurėnaitei
Antanui Andrijauskui Krokuvos Jano Matejkos dailės akademijai (Lenkija) Ramutei Rachlevičiūtei
Daliai Rudokienei Krokuvos Nacionaliniam dailės muziejui (Lenkija) Rasai Janulevičiūtei
Deimai Katinaitei-Zajančkauskei Lietuvos bankui Rasai Justaitei Gecevičienei
Gediminui Žukliui Lietuvos Biblijos draugijai Rasai Rimickaitei (LR Kultūros atašė Lenkijoje)
Giedrei Jankevičiūtei Lietuvos kultūros institutui Sauliui Kruopiui
Gražinai Vitartaitei Łukasz M. Sadowski (Lodzės dailės akademija, Lenkija) Šiuolaikinio meno centrui
Henrik  Bjørn Andersen Mariui Iršėnui Viktorijai Mištautaitei
Ievai Kuzmickaitei-Staigienei Neringai Akcijonaitytei Žilvinui Svigariui
Ievai Skauronei Pallas taikomųjų mokslų kolegijai (Estija)  

VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2022 m. dėkoja:

Algiui Mickūnui (JAV)

Helmutui Šabasevičiui

Nidai Kairienei

Arnui Anskaičiui

Ievai Pleikienei

Nijolei Urbienei 

Arvydui Baltrūnui

Irenai Žilienei

Onai Ayre už Michael Bourn Ayre knygų kolekciją

Audriui Klimui

Jurate Urbane

Ramutei Rachlevičiūtei

Audronei Drungilaitei

Jurgiui Stašaičiui

Rasai Rimickaitei (LR Kultūros atašė Lenkijoje)

Aušrai Lisauskienei

Kęstučiui Grigaliūnui

Ričardui Vaitiekūnui

Daliai Gruodienei

Lietuvos Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai

Rokui Dovydėnui

Danguolei Ruškienei

Lietuvos nacionaliniam muziejui

Scenos meno kritikų asociacijai

Estijos dailės akademijai

Mariui Daraškevičiui

Sigutei Chlebiskaitei

Giedrei Jankevičiūtei

Mariui Iršėnui

Skaidrai Trilupaitytei

Goethe institutui Lietuvoje 

Mykolui ir Irenai Marijai Sartovams

Telšių miesto muziejui

Helenai Bratt

Lietuvos Nacionaliniam muziejui (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai)

Viktorijai Šeinai

 

VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2021 m. dėkoja:

Agnei Dautartaitei Krutulei

Ievai Pleikienei

Petrui Vestartui

Aleksandrui Mažrimui

Jonui Čepui

Ramutei Rachlevičiūtei

Algiui Mickūnui (JAV)

Justinai Gražytei

Rasai Butvilaitei

Andriui Ciplijauskui už Vytauto Ciplijausko knygų kolekciją

Kačianauskienei Vilijai

Sigutei Maslauskaitei-Mažylienei

Antanui Ulčinui

Lenkijos ambasadai Lietuvoje

Solveigai Jakučiūnaitei

Danutei Krištopaitytei-Mallart (Belgija)

Lietuvos Nacionaliniam muziejui

Torūnės universiteto bibliotekai (Lenkijos Respublika)

Gediminui Žukliui

Mariui Iršėnui

Vincui Ruzui

Giedrei Jankevičiūtei

Narcyz Piórecki (Lenkijos Respublika)

Vytautui Michelkevičiui

Giedrei Mickūnaitei

Onai Ayre už Michael Bourn Ayre knygų kolekciją

 

VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2020 m. dėkoja:
 

Rasa Butvilaitei Živilei Jasutytei Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui
Svetlanai M. Červonajai Dainiui Junevičiui Ekvilinai Milaševičiūtei
Mariui Dirgėlai Deimai Kristinai Katinaitei-Zajančauskei Ingai Raubaitei
Mariui Iršėnui Dovilei Kovalskytei  Ievai Skauronei
Giedrei Jankevičiūtei Agnei Kulbytei