VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2021 m. dėkoja:

Agnei Dautartaitei Krutulei

Ievai Pleikienei

Petrui Vestartui

Aleksandrui Mažrimui

Jonui Čepui

Ramutei Rachlevičiūtei

Algiui Mickūnui (JAV)

Justinai Gražytei

Rasai Butvilaitei

Andriui Ciplijauskui už Vytauto Ciplijausko knygų kolekciją

Kačianauskienei Vilijai

Sigutei Maslauskaitei-Mažylienei

Antanui Ulčinui

Lenkijos ambasadai Lietuvoje

Solveigai Jakučiūnaitei

Danutei Krištopaitytei-Mallart (Belgija)

Lietuvos Nacionaliniam muziejui

Torūnės universiteto bibliotekai (Lenkijos Respublika)

Gediminui Žukliui

Mariui Iršėnui

Vincui Ruzui

Giedrei Jankevičiūtei

Narcyz Piórecki (Lenkijos Respublika)

Vytautui Michelkevičiui

Giedrei Mickūnaitei

Onai Ayre už Michael Bourn Ayre knygų kolekciją

 

VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2020 m. dėkoja:
 

Rasa Butvilaitei Živilei Jasutytei Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui
Svetlanai M. Červonajai Dainiui Junevičiui Ekvilinai Milaševičiūtei
Mariui Dirgėlai Deimai Kristinai Katinaitei-Zajančauskei Ingai Raubaitei
Mariui Iršėnui Dovilei Kovalskytei  Ievai Skauronei
Giedrei Jankevičiūtei Agnei Kulbytei   

VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2019 m. dėkoja:
 

Rasai Antanavičiūtei Daliai Klajumienei Panevėžio miesto dailės galerijai
Vykintui Characiejui  Audriui Klimui Ramutei Rachlevičiūtei 
Jūratei Černevičiūtei Rio Kodžimai Ramunei Savickaitei - Meškėlienei
Svetlanai M. Červonajai Benui Liandzbergiui Ievai Skauronei
Jurgai Daubaraitei Aušrai Lisauskienei Ninai Solupajevai Ronlev
Romualdui Dulskiui Jūratei Meilūnienei Ingrydai Suokaitei Helmer (Vokietija)
Karolinai Jakaitei Vytautui Michelkevičiui Arūnui Sverdiolui
Algimantui Jakimavičiui Nijolei Nevčesauskienei Irenai Viederienei
Linai Kalinauskaitei-Forsman Nidos meno kolonijai Jonui Žukauskaui
Domui Kaunui Vygintui Orlovui  

VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2018 m. dėkoja:

Adomui Butrimui Ievai Skauronei  Mariui Urbanavičiui
Agnei Kulbytei Izoldai Maciukaitei Pasaulio lietuvių bendruomenei
Algirdui Stončaičiui Justinai Zėmanaitei Rasai Antanavičiūtei
Algiui Mickūnui (JAV) Kęstučiui Grigaliūnui Rasai Butvilaitei 
Alvydui Lukiui Kęstučiui Žemaičiui (JAV) Svetlanai M. Červonajai (Rusija)
Atviros Lietuvos fondui Konstantinui Bogdanui Tojanai Račiūnaitei
Audriui Klimui Kristinai Alsytei Tomui Ivanauskui
Aušrai Bosikienei Laimai Kreivytei Ulrika Eller-Rüter
Daliai Klajumienei Lenkijos  nacionaliniam muziejui Varšuvoje Viktorijai Prėskienytei-Diawara
Domijonui Šniukui Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekai Viktorui Liutkui
Donatui Janutai Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui Vroclavo dailės akademijai (Lenkija)
Giedrei Jankevičiūtei Linai Stašinskaitei Vytautui Michelkevičiui
Giedrei Mickūnaitei Mariui Iršėnui Zitai Gavulei

 

VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2017 m. dėkoja:

Adomoniui Juozui Julijonui Urbonui Ritschel Ute
Aleksandravičiūtei
Aleksandrai
Klimui Audriui Rokiškėnų klubui
Ališankai Arvydui  Kunickienei Irenai Rudokienei Daliai
Andersen Henrik Bjorn Latvijos dailės akademijai Sadauskaitei Kotrynai
Antanavičiūtei Rasai Lietuvos medicinos
bibliotekai
Selmistraitytei-Juškevičienei Laurai
Bertašienei Eglei Lietuvos Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai Simonson Karinai
Burbaitei Ievai Lietuvos technikos
bibliotekai
Skauronei Ievai
Butvilaitei Petrauskienei
Rasai
Liškauskaitei Indrei Stiško Anatolij
Černevičiūtei Jūratei Liutkui Viktorui Suokaitei Ingrydai
Dag Erik Elgin Mandeikai Alvydui Urbanavičiui Mariui
Drėmaitei Gražinai Mickūnaitei Giedrei Vaitekūnui Jonui
Glinskienei Virginijai Mickūnui Algiui Vildžiūnui Linui
Grikštaitei Monikai Miksys Andrew Vroclavo dailės akademijai
Iršėnui Mariui Mirinavičiui Žydrūnui Vytauto Tribandžio artimiesiems
Jablonskienei Lolitai Narušytei Agnei  
Jankevičiūtei Giedrei  Preišegalavičienei Linai  
JAV ambasadai Lietuvoje Rachlevičiūtei Ramutei   

VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2016 m. dėkoja:

Austrijos amabasadai
Lietuvoje
Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklai Šlektavičiui Marijonui
Bogdanienei Eglei Gandai Lubytei Elonai Taukinaitytei Narbutienei Rūtai
Česnaičiui Kęstučiui Lukenskui Česlovui Trilupaitytei Skaidrai
Galerijai Zderzak, Krokuva Michelkevičiui Vytautui UAB "Inter Se"
Glemžai Jonui Rimantui Mickūnaitei Giedrei Umbrasui Giteniui
Iršėnui Mariui  Mickūnui Algiui  Urbonui Julijonui
Jakimavičienei Daliai Paulauskienei Dainai Valiūnas Ellex
Jankevičiūtei Giedrei Preišegalavičienei Linai VDA tarptautinių ryšių skyriui
Jasilionytei Alvydai Rachlevičiūtei Ramutei  Vilniaus grafikos meno centrui
Jaskūnui Valdui Šabasevičiui Helmutui Žalienei Vilijai
Klimui Audriui Skauronei Ievai Žemaičiui Kęstučiui
Krikštopaitytei Monikai    

VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2015 m. dėkoja:

Adomoniu Juozui Iršėnui Mariui Orlovui Vygintui
Aleksiūnaitei Jonei Ivanauskui Tomui  Pintukaitei Grytei
Almonaitytei-Navickienei Vaidai Jakimavičienei Daliai Povilioniui Girėnui
Andrijauskui Antanui Jakunskaitei Staselei Puriui Albinui
Azerbaidžano ambasadai Vilniuje Jankevičiūtei Giedrei Rachlevičiūtei Ramutei
Balsiui Liutaurui Kleponytei Kristinai Railai Artūrui
Banionytei Emilijai Klimui Audriui Ruzui Vincui
Blažiūnei Aistei Leus Tatjanai Šalteniui Arvydui
Bogdanienei Eglei Gandai Lisauskienei Aušrai Sokoleckiui Viačeslavui
Braslauskui Justinui Liutkui Viktorui Treigiui Remigijui
Brogienei Danguolei Lukenskui Česlovui  Trilupaitytei Skaidrai
Butrimui Adomui  Mandeikai Alvydui Trimonienei Joanai
Butvilaitei Rasai Mickūnaitei Giedrei Urbonui Julijonui
Dichavičienei Valerijai Mickūnui Algiui Vanagaitei Ligijai
Fiodorovui Aleksandrui Misiui Kaziui Vildžiūnui Linui
Glemžai Jonui Narušytei Agnei Žemaičiui Kęstučiui
Grebel Chana    

VDA biblioteka už padovanotus leidinius 2014 m. dėkoja:

Antanavičiui Valentinui Jurėnaitei Ramintai Mileriui Nerijui
Baublytei Ievai Kalesinskui Zigmui Skauronei Ievai
Bogdanienei Eglei Gandai Kepežinskui Rimvydui Šabasevičiui Helmutui
Butrimui Adomui Klimui Audriui Šakaliui A. R.
Butvilaitei Rasai Latvijos dailės akademijai Šurnaitei M.
Dautartaitei Krutulei Agnei Latvijos šiuolaikinio meno centrui Švažienei Janinai
Eglinskienei Rūtai Liškevičiui Dainiui Trilupaitytei Skaidrai
Gediminskaitei Guodai Liutkui Viktorui Trimakui Gintautui
Grund Moritz  Maciukaitei Izoldai Umea dailės akademijai (Švedija)
Halen Widar Marcelionytei Paliukei Marijai Zinkevičiui Gintarui
Inčirauskaitei-Kriaunevičienei Severijai Mickūnaitei Giedrei Žemaičiui Kęstučiui V.
Jacob Fabricius  Mickūnui Algiui Žilinskaitei Elžbietai
Jankevičiūtei Giedrei