Biblioteka yra Vilniaus dailės akademijos padalinys. Jos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymu, akademijos statutu, senato nutarimais, Rektoriaus įsakymais ir nuostatais. VDA bibliotekos ištakos siekia dar Vilniaus universiteto katedrų laikus. 
Pagrindiniai bibliotekos fondai pradėti formuoti trečiajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Vilniaus Stepono Batoro universiteto dailės skyriuje ir Kauno meno mokykloje. 
Šiuo metu bibliotekos fonde sukaupta per 90 tūkstančių dokumentų. Didžiausią fondo dalį sudaro meno leidiniai - knygos ir albumai, serijiniai leidiniai, lakštinė produkcija. 
Bibliotekoje komplektuojami vaizduojamojo, dekoratyvinio, liaudies meno, architektūros, meno istorijos ir teorijos leidiniai, enciklopedijos, žodynai, žinynai ir kiti informaciniai dokumentai.