Biblioteka

 

Baigiamųjų darbų įkėlimas ETD
Publikacijų duomenų bazė PDB
Mokymai
Virtuali biblioteka

Esame neatsiejama VDA dalis, tad savo veiklą siejame su Akademijos strateginių tikslų įgyvendinimo uždaviniais ir priemonėmis. Biblioteka remiasi „VDA 2012-2020 m. integruotos plėtros strategijos nuostatomis“ ir aktyviai prisideda prie mokslinės, meninės, kūrybinės informacijos sklaidos Akademijos bendruomenei.

Dalyvavimas Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) ir Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų konsorciumo eLABa veikloje bibliotekai suteikia galimybę kaupti elektroninę informaciją, kurti ir naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu, kurti Akademijos studijų baigiamųjų darbų, disertacijų, meno projektų elektroninę duomenų bazę (ETD) bei mokslinių publikacijų duomenų bazę (PDB), naudotis licencijuojamais elektroniniais moksliniais informacijos šaltiniais – duomenų bazėmis.

MOKYMAI

 

Vilniaus dailės akademijoje ETD duomenų bazė naudojama magistro studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų, meno projektų tiriamųjų darbų pateikimui bei tvarkymui. 2024 m. sausio 1 d. ETD sistemoje yra patalpinti 1525 bakalauro, magistro darbai, daktaro disertacijos, daktaro disertacijų santraukos ir meno projektai.

Publikacijų duomenų bazėje 2024 m. sausio 1 d. iš viso buvo užregistruoti 1184 mokslo ir meno darbai. PDB naudojama mokslinių ir meninių tyrimų pagrindu parengtų ir paskelbtų mokslo ir meno darbų pateikimui ir tvarkymui.