LMT kviečia teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams finansuoti

Lietuvos mokslo taryba skelbia XIII kvietimą teikti paraiškas 2024–2027 m. mokslininkų grupių projektams finansuoti. Šio kvietimo mokslininkų grupių projektams įgyvendinti skiriama apie 21 mln. Eur. Projektus bus galima pradėti vykdyti nuo 2024 m. liepos mėnesio.

Tai daugiausiai paraiškų sulaukiantis konkursinis kvietimas. Mokslininkai kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis tokių kvietimų metu vidutiniškai pateikia apie 500 paraiškų. Paraiškų sėkmės rodiklis pastaraisiais metais siekia 30 proc.

Kaip ir ankstesniais metais, mokslininkų grupių projektų atranka vyksta organizuojant keturis konkursus: du konkursai skirti patyrusių mokslininkų vadovaujamiems humanitarinių ir socialinių (HS) bei gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio (NTMA) mokslų sričių projektams, du – jaunųjų mokslininkų vykdomiems HS ir NTMA projektams.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo rugsėjo mėn. pareiškėjų naudai pakeistos kai kurios kvietimo sąlygos: III konkursui paraiškas teikiantis NTMA projekto vadovas per pastaruosius dešimt metų turėtų būti paskelbęs bent 10 (buvo 15) straipsnių recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Nuostata, kad bent 3 iš jų turi būti paskelbti per pastaruosius 3 metus, nepasikeitė. Visas XIII kvietimo teikti paraiškas nuostatas galima rasti čia, paraiškos bei jos vertinimo formas – LMT svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos šiam kvietimui teikiamos jau naujoje elektroninėje sistemoje adresu https://projektai.lmt.lt. Trumpą pristatymą, kaip užpildyti paraišką, galima rasti čia, išsamų sistemos naudotojo vadovą – čia.

2023 m. gruodžio 7 d. 14 val. planuojamas nuotolinis informacinis renginys, kuriame bus pristatytos šio kvietimo nuostatos, atsakoma į pareiškėjams aktualius klausimus. Registracija į renginį bei jo programa bus paskelbta netrukus.

Informaciją teikia: LMT Mokslo finansavimo skyrius

Kvietimo lėšos: ~21 mln. Eur

Paraiškų teikimo terminas: 2024 m. sausio 16 d. 24 val.

Projekto terminai: 2024 m. liepos 1 d. – 2024 m. rugsėjo 1 d. Trukmė - ne ilgesnė nei 36 mėn.

Projekto biudžetas: ne didesnis nei 200 000,00 Eur (lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams).

Kvietimo konkursai:

I. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų. (NUOSTATOS)

II. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų. (NUOSTATOS)

III. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų. (NUOSTATOS)

IV. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų. (NUOSTATOS)

Galimi pareiškėjai (bendros nuostatos visiems konkursams):

  • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  • Asmuo vienu metu gali vykdyti ne daugiau kaip du konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų, paskirtinių programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas.
  • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Darbo apimties reikalavimai:

Kiekvieno pagrindinio vykdytojo (įskaitant projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Kiekvieno nepagrindinio vykdytojo, planuojamo įdarbinti į bet kurią iš mokslo darbuotojų pareigybių, darbo apimtis projekte turi būti ne didesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais; kitų nepagrindinių vykdytojų darbo apimtis nėra ribojama.

Kitos nuostatos: skatinamas I–III pakopų studentų įtraukimas į projekto vykdytojų grupę (kaip pagrindinių ar nepagrindinių vykdytojų).