Kvietimas mokslinių tyrimų rezidencijai Paryžiuje

Rudenį vyksiantis „Lietuvos sezonas Prancūzijoje 2024“, bendradarbiaudamas su Artnews.lt, Echo Gone Wrong ir AWARE: Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, organizuoja rezidenciją „Moterų balsai: XX ir XXI a. Lietuvos menininkių reprezentacija“ (Women‘s voices: representation of 20th and 21st century Lithuanian women artists), skirtą tyrinėti ir atskleisti aktyvų Lietuvos moterų menininkių vaidmenį XX-XXI a. meninėje kūryboje.

Dviejų mėnesių rezidencija Paryžiaus Vassilieff viloje vienai tyrėjai suteiks galimybę atlikti tyrimus ir rašyti mokslinius tekstus, kurie vėliau bus publikuojami AWARE interneto svetainėje, pristatomi viešame renginyje. Rezidentė bus pakviesta surengti susitikimą Vassilieff viloje (konferenciją/apskrito stalo/meistriškumo pamoką) ir pristatyti savo tiriamąjį darbą.

AWARE tyrimų ir informacijos centras, skiras tik moterims menininkėms ir feministiniam menui, yra įsikūręs 15-ajame Paryžiaus rajone esančioje Villa Vassilieff viloje, kurioje XX a. 10-ajame dešimtmetyje savo studiją turėjo dailininkė Marie Vassilieff. Programose dalyvauja Paryžiaus regiono lankytojai, specialistai ir menininkai, o centras remiasi savo tyrimų programomis ir plačiu autorių tinklu visame pasaulyje.

Rezidencijos trukmė: 2 mėnesiai, 2024 m. rugsėjo-gruodžio mėn.

Apgyvendinimas: rezidentė turės 44 m² ploto savarankišką gyvenamąją ir darbo studiją viloje Vassilieff.

Finansinė parama: padengiamos kelionės į abi puses bilietų išlaidos, taip pat skiriami 900 € per mėnesį, t. y. 1800 € už visą rezidencijos trukmę.

AWARE ir Artnews.lt komandos dalinsis savo patirtimi, instituciniais, meniniais ir akademiniais tinklais (muziejais, galerijomis, specialistais, tyrimų centrais, archyvais). Rezidentė taip pat galės naudotis AWARE tyrimų ir išteklių centru, kuriame sukaupta daugiau nei 3400 nuorodų apie moteris ir nebinarines menininkes (monografijos, kritinės esė, parodų katalogai ir t. t.).

Paraiškų teikimo tvarka:

Paraiškas (anglų kalba) siųsti adresu appelaprojets@aware-art.org iki 2024 m. birželio 9 d.

Paraiškoje turi būti pateikta :

  • Mokslinio tyrimo pasiūlymas (ne ilgesnis kaip 500 žodžių apimties).
  • Trumpas motyvacinis laiškas, kuriame atsispindėtų priežastys, kodėl norima reziduoti Villa Vassilieff.
  • CV.

Pokalbiai su atrinktais kandidatais vyks birželio pabaigoje. Atrankos komisiją sudarys Artnews.lt, EGW ir AWARE atstovai. Rezidencijai bus atrinkta viena kandidatė.

Šis projektas yra Lietuvos kultūros instituto ir Prancūzų instituto Paryžiuje organizuojamo projekto „Lietuvos sezonas Prancūzijoje 2024“ dalis.