• Naujienlaiškis
 • Scenografija

  Profesorė Virginija Elena Idzelytė-Dautartienė

  Gimė 1949 m. Kretingoje.
  1974 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą. Tapybos katedroje įgijo scenografo specialybę. 1976-1989 m. buvo Vilniaus akademinio dramos teatro vyr. dailininkė.
  Nuo 1989 m. Vilniaus dailės akademijos monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje dėsto scenografijos kompoziciją ir sceninį kostiumą, Kostiumo istoriją - bakalaurams, Spektaklio vizualiąją kalbą -  magistrantams.
  1994 m. suteiktas docentės vardas. 2009 m.- profesorės.
  Lietuvos dailininkų ir teatro sąjungos narė. Apdovanota premijomis už įvairius spektaklius, 1985 m. I-ąja premija IV Baltijos respublikų scenografijos trienalėje.
  1996 m. surengė personalinę parodą Vilniuje,“Vartų“ galerijoje.
  Kuria scenografijos ir kostiumų projektus. Apipavidalino daugiau nei 70 spektaklių įvairiuose Lietuvos teatruose Vengrijoje, Rumunijoje, Gruzijoje.
  „Kostiumų istorija” vadovėlio autorė. 2009 m.


  Docentė Giedrė Brazytė

  Gimė 1974 m. Vilniuje.
  2000 m. baigė Vilniaus dailės akademiją. Monumentaliosios tapybos katedroje įgijo scenografo specialybę ir magistro laipsnį.
  Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
  Nuo 1994 m. pradėjo dirbti su „Keistuolių teatro“ studentų grupe.
  2000-2005 m. dirbo Nacionaliniame dramos teatre, dailininke.
  Sukūrė virš 40 spektaklių Lietuvos ir užsienio teatruose (Latvijoje, Lenkijoje). 1995, 1999, 2007 dalyvavo Tarptautinėje scenografijos parodoje „Prahos kvadrienalė (P.Q.)”, yra surengusi personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Giedrė Brazytė yra organizavusi ir kuravusi scenografijos profesionalų ir studentų parodas, kūrybines dirbtuves, dalyvavo „Menų spaustuvės” organizuotame kūrybinių dirbtuvių projekte jaunimui „Teatro forma”.
  2008 m. nominacija „Zlota Maska“ (Lenkija) už scenografiją ir kostiumus.
  2006 m. užėmė II vietą “Pirmojoje tarptautinėje teatro plakato parodoje 2006”. 
  2011 m. „Fortūnos diplomas” kūrybinei grupei už meniškai įtaigų fantazijos pasaulio atvėrimą Lewis Carroll pasakos „Alisa stebuklų šalyje“ inscenizacijoje. Kauno valstybinis dramos teatras.
  Nuo 2010 m. dirba Vilniaus dailės akademijoje, Monumentaliosios  tapybos ir scenografijos katedroje. 
  Dėstomi dalykai:  Scenografijos kompozicija ir sceninis kostiumas, Vakarų istorinio kostiumo konstrukcija, Rytų kostiumo istorija ir konstrukcija, Teatro technologija ir konstavimas, Lėlių ir objektų teatras ir technologija.
  Kūrybinių dirbtuvių, bei scenografijos  parodų iniciatorė ir kuratorė.


  Lektorė Jurgita Gerdvilaitė

  Gimė 1970 metais Vilniuje.
  1993 m. baigė Vilniaus dailės akademiją ir įgijo architektės - restauratorės - dailininkės specielybę.
  1996 m. baigė Saint-Etienn’o meno mokyklą ir įgijo dizaino Post diplomo 3-ojo ciklo sertifikatą.
  Nuo 1998 m. yra nepriklausoma kino dailininkė. Dirba lietuvos ir užsienio filmuose.
  Nuo 2009 m. yra Lietuvos kinematografininkų sąjungos narė.
  Nuo 2010 m. dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Kino ir TV katedroje.
  Nuo 2015 m. dirba Vilniaus dailės akademijoje, Monumentaliosios  tapybos ir scenografijos katedroje.

  Dėstomi dalykai:  BA studijos - Kino scenografijos kompozicijos pagrindai ir kostiumas; MA studijos - Kino vizualinė kalba, Kūrybinis projektas.


  Docentė dr. Dalia Karatajienė

  Gimė 1961 m. Vilniuje

  1984 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, įgydama menotyrinininkės specialybę. 1984 -1995 m. dirbo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje moksline bendradarbe, scenografijos ir dailės skyriaus vedėja. 1995-1997 m. drauge su režisiere J. Jačėniene kūrė autorines laidas įvairiomis meno temomis Lietuvos televizijoje Kultūros ir meno laidų redakcijoje. Yra paskelbusi daugiau kaip šimtą šviečiamojo – populiarinaojo pobūdžio straipsnių respublikos spaudoje (tame tarpe ir apie scenografiją), publikavusi mokslinius straipsnius respublikos ir užsienio žurnaluose, skaičiusi paskaitas bei pranešimus įvairiuose užsienio universitetuose, išleidusi apysakų knygą ,,Susitikimo užrašai” (2010, “Konta”)..  Jos mokslinių interesų kryptis – teatro dailė, vaikų knygų iliustracijos ir meno edukacija. 2001 m. yra apgynusi edukologijos šakos, socialinių mokslų krypties daktaro disertaciją tema ,,JAV modernistinio ir postmodernistinio dailės istorijos mokymo koncepcijų analizė”, parašiusi knygą apie meno mokymo istoriją  ,,Žvilgsnis į praeitį: istoriniai dailės mokymo aspektai” (2009, “Kronta”).. Nuo 1996 be kitų kursų dėsto Vizualinės meno raiškos dalyką Lietuvos edukologijos universitete, Teatro ir dramaturgijos istorijos bei Lietuvos teatro istorijos kursus Vilniaus dizaino kolegijoje. 2015 m. jai yra suteiktas docentės pedagoginis vardas. Nuo 2014 m. VDA Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje dėsto Lietuvos teatro dailės ir Teatro istorijos kursus scenografijos bakalaurantams.
  Vadovauja magistrų baigiamųjų darbų tiriamajai daliai.


  Docentas Gintaras Palemonas Janonis

  Gimė 1962 m. Trakuose.
  1973-1980 m. mokėsi Vilniaus M. K.Čiurlionio meno mokykloje, kurią baigęs įstojo į Lietuvos valstybinį dailės institutą, Tapybos katedrą.
  1980-1986 m. studijavo tapybą (dėstytojai - K. Dereškevičius, J. Čeponis, S. Veiverytė, A. Gudaitis, A. Savickas). Parodose dalyvauja nuo 1986 m.
  Nuo 1990 m. Dailininkų sąjungos narys.
  Nuo 1998 m. grupės Individualistai narys.
  1999-2005 m. Vilniaus Tapytojų Sekcijos pirmininkas.
  Jo darbų yra įsigiję Lietuvos Dailės Muziejus, Kauno M. K. Čiurlionio Dailės muziejus,The Jane Voorhees Zimerli Art Museum (Rutgers, JAV), Vilniaus Žydų muziejus, Vilniaus Savivaldybė, Lietuvos Ministrų Taryba, Alytaus Kraštotyros muziejus , Modernau meno cenras Vilniuje ir privačios kolekcijos JAV, Vokietijoje, Danijoje, Olandijoje, Izraelyje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, Norvegijoje.
  Nuo 1988 m. sienų tapybos retauratorius (2001 m. gautas aukščiausias (I) sienų tapybos restauratoriaus kvalifikacinis laipsnis). 1997 m. stažavosi Florencijoje (Italija).
  Nuo 2001 m. Vilniaus Dailės Akademijos lektorius, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje bakalaurams dėsto tapybą, magistrantams- vizualines strategijas.
  Nuo 2007 m. iki 2013 m. Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros vedėjas.
  Leidiniai : Gintaras Palemonas Janonis. Temos. Ciklai. Vilnius, 2006
  Gintaras Palemonas Janonis (ser. Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai), sud. Danutė Zovienė, Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla, 2010
  Dėsto tapybą – bakalaurams bei Vizualiąsias strategijas magistrantams, vadovauja  BA ir MA baigiamuosiems darbams.


  Docentė Živilė Jasutytė

  Gimė 1965 m. Vilniuje.
  1985-1991 m. studijavo tapybą Lietuvos valstybiniame dailės institute.
  1991 m. mokėsi Holbeko dailės mokykloje Danijoje.
  1999 m. stažavosi Italijoje.
  Nuo 1999 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
  Dalyvavo apie 40-tyje parodų Lietuvoje bei užsienyje.
  Nuo 1991 m. dirba VDA Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje.
  Dėsto tapybą – bakalaurams bei Vizualiąsias strategijas magistrantams, vadovauja  BA ir MA baigiamuosiems darbams.


  Docentė dr. Deima Katinaitė

  Gimė 1974 m. Vilniuje.
  1992 m. baigė Vilniaus M.K. Čiurlionio meno mokyklą.
  1993-1999 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, Vaizduojamosios dailės fakultete, Monumentaliosios dailės katedroje (freska-mozaika), įgijo menų bakalauro laipsnį.
  1999-2001 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, Vaizduojamosios dailės fakultete, Monumentaliosios dailės katedroje (freska-mozaika), įgijo menų magistro laipsnį.
  Nuo 2002 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Bendradarbiauja su galerijomis, kuruoja parodas, rašo straipsnius aktualiomis meno, kultūros temomis.
  2004 m. įkūrė „Interjero projektų grupę“(IPG), dirba interjero dizaino srityje.
  Nuo 2012 m. dėsto Vilniaus dailės akademijoje, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje.
  Dėstomi dalykai: freskos kompozicija ir technikos (bakalauro programa), Šiuolaikinės monumentaliosios dailės tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje, Kūrybinis projektas (magistro programa).
  Vadovauja bakalaurų bei magistrų baigiamiesiems darbams.


  Lektorius, specialistas praktiniam studentų mokymui Žydrūnas Mirinavičius

  Gimė 1971 m. Jonavoje.
  Mokėsi Jonavos 4-oje vidurinėje mokykloje, Jonavos meno mokyklos dailės skyriuje.
  1986 – 1990 m. studijavo Kauno taikomosios dailės technikume (dab. Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakultete) meninio stiklo specialybę.
  1992 – 1998 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje vitražo specialybę, įgijo magistro laipsnį.
  Stažavosi Prahos Taikomosios Dailės Aukštojoje Mokykloje (VŠUP), Salzburgo vasaros akademijoje, Edinburgo Meno Koledže (ECA), vitražo dirbtuvėse Olandijoje, Vokietijoje.
  Nuo 1996 m. kūrė vitražus, stiklo dekorą Lietuvos, Norvegijos individualiuose interjeruose, taip pat bažnyčiose (Pabradės, Širvintų, Turgelių).
  Nuo 1996 m. dalyvauja grupinėse vitražo parodose, 2004 – 2008 m. buvo vitražo parodų ciklo „Stiklo amžius“ kuratorius ir dalyvis.
  Nuo 1999 m. publikuoja straipsnius monumentaliosios dailės tema Lietuvos mokslinėje bei kultūrinėje spaudoje, daro pranešimus konferencijose, skaito viešas paskaitas.
  Nuo 1999 m. dirbo kuratoriumi Kazio Varnelio namuose – muziejuje, dėstė Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje, Vilniaus dizaino kolegijoje.
  Nuo 2008 m. dirbo butaforu bei scenografijos asistentu įvairiuose teatro pastatymuose, nuo 2016 m. dirba specialistu praktiniam studentų mokymui VDA Monumentalistų laboratorijos Scenografijos dirbtuvėse.
  Nuo 2016 m. dėsto vitražo kompoziciją, tapybos ant stiklo technikas, monumentaliosios dailės istoriją bei šiuolaikinę dailę architektūroje VDA Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje, dirba su BA ir MA pakopų bei Erasmus+ studentais.