Programos kodas

6211PX018

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Keramikos magistrantūros studijų programos tikslas – parengti tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkantį profesionalų keramikos specialistą, gebantį projektuoti ir realizuoti sudėtingus vaizduojamojo meno ir autorinio dizaino objektus, turintį mokslinių ir meninių tyrimų įgūdžių, gebantį kurti individualias menines koncepcijas, taikyti novatoriškus problemų sprendimo būdus, plėsti akiratį ir mokytis savarankiškai, organizuoti darbą, jam vadovauti ir bendradarbiauti šalies bei tarptautiniu mastu, pasirengusį tęsti studijas meno doktorantūroje.

Studijų programos anotacija

Keramikos programos tikslas – parengti profesionalų keramikos specialistą, gebantį projektuoti ir realizuoti sudėtingus vaizduojamojo meno ir autorinio dizaino objektus, turintį mokslinių ir meninių tyrimų įgūdžių, gebantį kurti individualias menines koncepcijas, plėsti akiratį ir mokytis savarankiškai, organizuoti darbą, jam vadovauti ir bendradarbiauti šalies bei tarptautiniu mastu. 
Pabaigęs magistrantūros studijų programą studentas gali savarankiškai projektuoti ir įgyvendinti konceptualius meninius projektus, dirbti meno edukacijos srityje, vystyti unikalaus dizaino verslą, gali tęsti studijas meno aspirantūroje/doktorantūroje. 
Studijų programos skiriamieji bruožai: 

  • skatinamos individualios studijos. Skatinamos dalinės studijos užsienyje pagal mainų programas;
  • skatinamas dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas neformaliuoju būdu (dalyvavimas meistriškumo kursuose, konkursuose, simpoziumuose). Skatinamas bendradarbiavimas su kitų sričių menininkais, dalyvavimas projektinėje ir tarptautinėje meninėje veikloje;
  • skatinamas bendradarbiavimas su keramikos ir meno dizaino industrijos įmonėmis, vystoma profesinė praktika.

Profesinės karjeros galimybės

Pabaigęs magistrantūros studijų programą studentas gali savarankiškai projektuoti ir įgyvendinti konceptualius meninius projektus, dirbti meno edukacijos srityje, vystyti unikalaus dizaino verslą, gali tęsti studijas meno aspirantūroje/doktorantūroje.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

doc. Remigijus Sederevičius
Kauno fakultetas, Keramikos katedra

Išsamiau | Kaunas

Išsamiau | Vilnius