Mados dizainas

Programos kodas

6211PX011

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, Antra pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Ugdyti šiuolaikinį mados dizainerį – tyrėją, gebantį kurti konkurencingus ir inovatyvius mados dizaino kūrinius / projektus, atsakingą ir kritiškai mąstančią asmenybę geresnei ateičiai.

Studijų programos anotacija

Programos sandara

VDA Mados dizaino magistrantūra – tai vienintelės antros pakopos studijos Lietuvoje. Jų metu mados dizaino magistrantai plėtoja dviejų metų trukmės (120 kreditų apimties) meninį tyrimą ir gina meno projektą susidedantį iš praktinės (mados dizaino kūrinio) ir teorinės (rašto darbo) dalių.

Programos uždaviniai

Studijos orientuotos į siekį kurti ir pagrįsti žinias individualių meninių tyrimų rezultatais. Studentai skatinami jas taikyti mados dizaino praktikoje ar platesniuose meninės veiklos kontekstuose.

Magistrantai kreipiami į kompleksinių problemų mados dizaine sprendimą, paremtą gebėjimais analizuoti, sintetinti ir vertinti tyrimų duomenis reikalingus kūrybai ir mados dizaino veiklai. Ugdomi įgūdžiai valdyti sudėtingas situacijas, kai trūksta išsamios informacijos, numatyti alternatyvius problemų sprendimo būdus. 

Ypatingas dėmesys skiriamas tyrimo atradimų plėtrai ne tik viešinimo prasme, bet ir naujų, tvarių mados dizaino metodų / modulių / sistemų kūrimui, kurie gali atnešti naudos akademinei bendruomenei ir visai plačiajai visuomenei.

Programos dalykų mokymo metodai organizuojami taip, kad studentai lavintų gebėjimus argumentuotai ir tiksliai perteikti informaciją apie savo tyrimą skirtingoms auditorijoms, organizuoti komandinį darbą reikalingą mados dizaino problemoms spręsti bei prisiimti atsakomybę už rezultatus.

Svarbus programos siekis yra ugdyti laisvas ir kritiškai mąstančias asmenybes, kurios prisiimtų atsakomybę už asmeninį tobulėjimą. Savarankiška magistrantų kūryba, veikla, laiko planavimas studijų metais skatina suvokti asmenines atsakomybes už save bei savo veiklos rezultatų poveikį ekonominei, kultūrinei raidai, visuomenei ir aplinkai.

Programos turinys metais

Pirmaisiais studijų metais studentai pažindinami  su mados dizaino tarpdisciplininių tyrimų teorija ir praktika bei mados tyrimų metodais, remiantis individualiais eksperimentiniais ieškojimais ir unikalia kūrybine strategija mados dizaino probleminiame lauke, apimančiame tvaros diskursą bei technologines inovacijas. Stiprinamas teorinis metodologinis pasirengimas vykdyti tyrimus, renkami ir analizuojami teoriniai šaltiniai, reikalingi individualiam tyrimui. Naudodamiesi tyrimų šaltinių analize studentai konstruoja savo individualaus tyrimo planą ir struktūrą, atsižvelgdami į šiuolaikinio mados dizainerio, vartotojo ir visuomenės santykį, tvaros tendencijas. Į studijas ir tyrimus integruotos mados psichologijos ir sociologijos žinios praplečia ir pagilina magistrantų požiūrį į tiriamas sritis. Specializuotas mados marketingo kursas padeda analizuoti ir numatyti individualias veiklos strategijas.

Vykdomos intensyvios kūrybinės dirbtuvės su skirtingų sričių pripažintais menininkais / dizaineriais, eksperimentuojant studento tyrimo kontekste. Skatinami individualūs ir komandiniai projektai bendradarbiaujant su įmonėmis ir organizacijomis. Studentai skatinami gilinti ir plėtoti asmeninį kūrybinį identitetą (braižą).

Antraisiais studijų metais studentai gilina individualius mados dizaino tyrimus pasirinkę vieną tyrimo kryptį. Meno projektas konceptualizuojamas, surandant tinkamą individualų teorinės ir praktinės dalių santykį. Į studijų procesą integruojamos mados tendencijų numatymo strategijos žinios, siekiant gilesnės tyrimo analizės. Laisvai pasirenkamieji bendrauniversitetiniai ir studijų krypties dalykai organizuojami atsižvelgiant į magistrantų individualius darbo planus. Studentai skatinami bendradarbiauti su kitomis mokyklomis – siūlomi seminarai, kūrybinės dirbtuvės, kursai Lietuvoje ir užsienyje.

Plėtojant individualius tyrimus didelis dėmesys skiriamas magistranto saviraiškai bei mados dizainerio pozicijai atskleisti, skatinamas tarpdisciplininių ryšių mezgimas ir palaikymas. Ypatingai vertinami gebėjimai kurti ir diegti naujoves – tvarius mados dizaino metodus, modulius, sistemas, galinčius prisidėti  kuriant geresnę ateitį.

Studijos baigiamos savarankiškai parengtu mados dizaino projektu ir jo viešu gynimu. Magistrantas privalo demonstruoti sukauptus studijų metu gebėjimus savarankiškai vykdyti mados dizaino srities tyrimus ir gauti konkurencingus rezultatus, bei/ir pasirengimą tolimesnėms trečiosios pakopos (meno doktorantūros) studijoms.

Studentų parama

Studentai turi puikias galimybes studijuoti ir stažuotis tarptautinėse Erasmus+, NordPlus mainų programose. Turi prieigą ir gali naudotis visais Vilniaus dailės akademijos materialiaisiais ištekliais: patalpomis mokslui, kūrybai, parodoms, sportui, poilsiui, biblioteka, meno ir dizaino laboratorijomis bei kūrybinėmis-poilsinėmis bazėmis. Studijų metu studentai dalyvauja tarptautiniuose mados bei dizaino konkursuose, turi galimybę vykdyti realius mokslinių institucijų ir socialinių partnerių užsakomuosius tyrimus, vadovaujami patyrusių dėstytojų tyrėjų.

Kviestiniai dėstytojai ir socialiniai partneriai

Į programos rengimą ir palaikymą yra įsitraukę socialiniai partneriai iš Lietuvos ir užsienio. Dėstyti, vesti kūrybines dirbtuves, dalyvauti baigiamųjų darbų vertinimo komisijose kviečiami garsūs mokslo ir meno tyrėjai, dizaineriai, stilistai, mados analitikai, istorikai, komunikacijos ir marketingo specialistai – dr. Vidmina Stasiulytė (Švedija), dr. Faseeh Saleem (Švedija), dr. Sonja Šterman (Slovėnija), Evelina Kusaitė (Belgija), prof. dr. hab. Dorota Sak (Lenkija), dr. Agnė Kuzmickaitė, Sandra Straukaitė, Kristina Kalinauskaitė, doc. Severija Inčirauskaitė, doc. dr. Deima Katinaitė, Eglė Grėbliauskaitė, Arnoldas Remeika, Rita Paškevičienė, Giedrius Drukteinis, Marija Palaikytė ir kt.

Profesinės karjeros galimybės

Baigę antrosios pakopos studijas, dizaineriai tyrėjai yra pasirengę vykdyti mados dizaino tyrimus meno / mokslo institucijose ar mados industrijos įmonėse, gali siekti tarptautinės mados dizainerio stratego, vadovo karjeros. Absolventai kviečiami tęsti studijas trečiojoje pakopoje (doktorantūroje), dėstyti aukštosiose universitetinėse ir neuniversitetinėse mokyklose, meno mokyklose (įgijęs papildomą pedagoginę kvalifikaciją). Nemažai magistrų vykdo individualią kūrybinę veiklą tarpdalykinėse srityse.

Vilniaus Dailės Akademijos Mados dizaino katedros studentai atlieka profesines praktikas ir įsidarbina pas garsius dizainerius Lietuvoje, pvz.: Ramunė Piekautaitė, Ruslanas Rybakovas, Ugnė Martinaitytė, Egidijus Rainys, Lilija Larionova, taip pat užsienio dizainerius Iris van Herpen, Ann Sofie Madsen, Rejina Pyo, Ágatha Ruiz de la Prada, mados ženkluose OXOX, Manish Arora, Balmain, Audimas, About, Utenos trikotažas, Vilkma.

Mados dizaino katedros absolventai sukūrė prekinius ženklus tokius kaip D.Efect, KristiAndress, 3.14, REDGREGOR, Mellow, OHMY, 2ru2ra, Tiulio fėja, GP, Agnė Kuzmickaitė, PrettyUgly, Pinu LT, Black Box Label, Rimgailaite Costume,  Supernormal, BetweenLAB, internetines parduotuves IZAANDRI, PUSSKES, VUJ.VUJ, Memphita, Reda Paula ir kt.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

Doc. Justė Tarvydienė
Vilniaus fakultetas, Mados dizaino katedra

Išsamiau