Programos kodas

6211PX037

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Universitetinės studijos, antrosios pakopos studijos

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Suteikti universitetinį, europinius standartus atitinkantį medijų meno krypties animacijos kūrėjo išsilavinimą, parengiant plataus profilio meno kūrėjus-praktikus, gebančius reflektuoti meno teorijas, kritiškai mąstyti ir kurti animacijos meno kūrinius, taikant vizualinių ir naratyvių metodų įvairovę bei inovacijas kūrybinio proceso tikslams pasiekti, kurti savo profesinės veiklos viziją bei aktyviai dalyvauti socialinio ir kultūrinio gyvenimo procesuose, prisidedant prie pozityvių pokyčių bendruomenėje, valstybėje ir pasaulyje.

Studijų programos anotacija

Animacijos magistro studijų programos pagrindas – praktika paremti judančio vaizdo tyrimai. Būsimasis  judančio vaizdo menininkas turės galimybę du metus kurti filmą ir kartu tirti animacijos veikiamo pasakojimo kitimą. Išplėstinės realybės įrankių, dirbtinio intelekto atveriama materijos animacija keičia ir gyvybės sampratas. Judantis vaizdas pažįstamas per gyvybės atpažinimą, o gyvybė, įvairiais savo pavidalais, atpažįstama per judantį vaizdą. Todėl programoje keliamas klausimas, kaip atrodys ateities kinas, kokios bus judančio vaizdo formos bendrame meno ir mokslo lauke ir siūloma tiek tradiciniais tiek eksperimentiniais būdais tyrinėti filmo kitimą. 

Profesinės karjeros galimybės

Individuali meninė arba komercinė veikla. Darbas animacijos studijose ar reklamos agentūrose tiek šalyje tiek tarptautinėje arenoje. Dėstymas profesionaliame arba universitetiniame kontekste. Tolesnių studijų galimybės: Galimybė stoti į menų doktorantūros studijas.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

doc. Arturas Bukauskas 
Vilniaus fakultetas, Fotografijos, animacijos ir medijos meno katedra

 

IŠSAMUS STUDIJŲ PLANAS