• Naujienlaiškis
  • Kultūros vadyba ir kultūros politika

    Dr. Gintautė Žemaitytė. Dėstomos disciplinos: Reklamos psichologija ir prekių ženklai, Vizualinė semiotika.

    Gimė 1973 m. Vilniuje. 1998 m. Vilniaus universitete baigė Literatūros teorijos magistrantūrą, 2007 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė menotyros daktaro disertaciją „Gyvenimo būdo reklamos estetika: vaizdinis ir žodinis tekstas“. Nuo 2007 m. dėsto įvairių VDA ir VU studijų programų magistrantams (vizualinės semiotikos, plastinės semiotikos, reklamos analizės kursus), vadovauja rengiant magistrų darbus. Nuo 2012 m. dirba VDA Dailėtyros institute, dalyvauja VDA meno doktorantūros procese.

    2004–2006 m. dirbo leidyklos „Baltos lankos“ vyriausiąja redaktore, 2009–2010 m. – VšĮ „Lietuviškos knygos“ direktore, 2010–2014 m. – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai. Nuo 2009 m. užsiima kultūrine veikla, nuo 2013 m. yra Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. 2014 m. išrinkta Lietuvos kultūros tarybos nare.

    Domisi tarpdalykinėmis kultūros studijomis, plėtoja vizualinę bei plastinę semiotikas.