Architektūros magistrantūra | Kauno fakultetas

Programos kodas

6211PX005

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Rengti aukšto profesinio ir mokslinio lygio architektūros magistrus, gebančius savarankiškai įgyvendinti sudėtingas kompleksines užduotis pagal darnios plėtros principus nuo visumos iki detalės, pritaikančius novatoriškas idėjas istorinėje aplinkoje ir suvokiančius savo, kaip kūrėjo, kultūrinę ir socialinę atsakomybę prieš visuomenę.

Studijų programos anotacija

VDA Kauno fakulteto architektūros magistrantūros studijų programa – esminė intelektualaus aplinkos pažinimo lavinimo stadija, grindžiama šiuolaikiniu požiūriu į architektūros mokymą, siekiant sutelkus individualias kūrybines galias išlavinti kritišką bei analitinį profesinį mastymą apie subalansuotus miesto plėtros būdus, atsižvelgiant į naujai socialiai ir estetiškai formuojamą aplinką bei skatinanti tai panaudoti architektūrinėje praktikoje. Mokymo procesas, besiremiantis turtinga Kauno architektūros ir miesto istorine praeitimi, siekia suformuoti šiuolaikinio pasaulio perspektyvą, reaguojančią į modernius visuomenės poreikius, todėl garantuoja stabilesnę profesinę ateitį. Dėl mažo studijuojančių VDA Kauno fakultete studentų skaičiaus sukuriamas ypatingas artimas kūrybinis ryšys tarp studento ir dėstytojo, primenantis klasikinį mokinio-meistro modelį ir leidžiantis išryškinti tokias vertybines savybes bei meninį subtilumą, kuriam sudėtinga susiformuoti didelėje aukštojoje mokykloje. Programa orientuota į kūrybiškumo skatinimą, apima architekto platesnio masto ir gilesnę teritorijos analizę įvairiose srityse: tvarios plėtros, inžinerinių sistemų, statybos technologijų, filosofijos, paveldosaugos, kultūrinio kraštovaizdžio, socialinės, meno vadybos ir kitose srityse. Aiškus studijų istorinis, tradicinis ir sociokultūrinis aspektas studentams padės atpažinti daugialypės visuomenės, tame tarpe ir socialiai ar fiziškai neįgalios, poreikių pajautą, kuriant visiems prieinamą ir palankią aplinką. Magistrantūros studijos skirtos gilinti kultūrinį aplinkos suvokimą bei techninių žinių panaudojimą, skatinant studento individualią kūrybinę raišką. Per susikoncentravimą į dideles aplinkos struktūras ir į mažus architektūros elementus (nuo makro iki mikro), studentams bus pristatomas dinamiškas šiuolaikinis požiūris į istorinę aplinką, ypatingai pabrėžiant santykio tarp architektūros ir aplinkos svarbą visuose mokslinių tyrimų ir projektavimo proceso etapuose.

Profesinės karjeros galimybės

Septintojo lygio kvalifikacija yra viena pagrindinių sąlygų architekto atestato įgijimui bei sėkmingai architekto karjerai.
Baigę magistrantūros studijų programos Architektūra studijas, absolventai turės šias karjeros galimybes: dirbti projektavimo biuruose architektais, projekto dalies vadovais ar patys steigti juos, sukurti darbo vietas ir vadovauti komandai. Galimos veiklos sritys – miestų planavimas, pastatų ir jų vidaus erdvių projektavimas; įgytas išsilavinimas neužkerta kelių dirbti ir kitose, gretutinėse srityse – reklamos, dizaino srityse ar gilintis į architektūros mokslą bei dėstyti aukštojoje mokykloje; absolventai gali savarankiškai dalyvauti šalies ir užsienio architektūriniuose konkursuose.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

prof. Jonas Audėjaitis
Kauno fakultetas, Architektūros katedra

Išsamiau