Tekstilės menas ir dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Doc. dr. Miglė Lebednykaitė (g. 1976 m.) – tekstilininkė, dailėtyrininkė, muziejininkė, parodų ir projektų kuratorė, menininkių grupės „Baltos kandys“ narė.

1994 m. baigė Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnaziją. 1995–2001 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje. 1999 m. įgytas menų bakalauro laipsnis, 2001 m. – menų magistro laipsnis. 2000–2001 m. studijavo Kinijos tekstilės universitete Šanchajuje, Kinijoje, 2004–2006 m. – podiplominės tekstilės studijos Kioto universitete ir Kioto dailės akademijoje, Japonijoje. 2008–2012 m. tęsė menotyros krypties mokslo doktorantūros studijas VDA. 2013 m. suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis. Stažavosi Lenkijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Kinijos, Japonijos, Pietų Korėjos mokslo ir meno institucijose. Nuo 1998 m. menininkių grupės „Baltos kandys“ narė. Nuo 2002 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 2016 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. Nuo 2022 m. tarptautinio Azijos kolekcijų tinklo Europoje (Asia Collection Network-Europe) mokslinio komiteto narė.

M. Lebednykaitė aktyviai kuria, dalyvauja Lietuvos ir užsienio parodose, kuruoja tarptautinius meno projektus. Autorės kūrinių yra įsigiję muziejai, privatūs kolekcininkai. Nuo 2008 m. aktyviai dalyvauja akademinėje ir ekspertinėje veikloje, publikuoja mokslinius straipsnius, sudarė muziejinių rinkinių katalogus, skaito pranešimus konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, vadovauja mokslo sklaidos projektams. Mokslinių tyrimų sritys: dailėtyra, etnologija. Mokslinių interesų kryptys: lietuvių liaudies menas, etnografinė tekstilė, lituanistinių rinkinių Lietuvos ir užsienio muziejuose tyrinėjimai, Rytų Azijos menas, orientalinės dailės paveldas Lietuvoje. 

M. Lebednykaitė nuo 2009 m. dėsto VDA Tekstilės meno ir dizaino katedroje. Nuo 2013 m. dėsto Rytų Azijos meno kursą Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Azijos ir transkultūrinių studijų institute. Nuo 2020 m. vadovauja Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros ir antropologijos rinkinių skyriui.

Dėstomi kursai VDA bakalauro studentams: Tekstilės istorija, Lietuvos etnografinė tekstilė 

Kontaktinė informacija: migle.lebednykaite@vda.lt, www.baltoskandys.com

Kimono diptikas. Paroda "Pro Rytu vartus". Ingos Juodytės nuotrauka. 2022

Kimono "Pražydusios vyšnios". Ingos Juodytės nuotrauka. 2022

Kimono "Vasaros lietus" (fragmentas). Evgenia Levin nuotrauka. 2022

STRAIPSNIŲ SĄRAŠAS:

Kitoje vėduoklės pusėje: aktorės Unės Babickaitės-Graičiūnienės kolekcija |

On the Other Side of the Fan: The Collection of the Actress Unė Babickaitė-Graičiūnienė

Pekino operos reliktai Lietuvoje: kinų medžio graviūrų rinkinys |

The Case of Peking Opera in Lithuania: The Collection of Chinese Woodblock Prints

Kupiškio krašto vestuvinis jaunosios ir pamergės galvos papuošalas kalpokas |

The wedding Crown Called a Kalpokas from the Region of Kupiškis

Lietuvių etnografijos rinkinys Europos ir Viduržemio jūros civilizacijų muziejuje Marselyje (MUCEM), Prancūzijoje“. I, II d. |

Lithuanian Ethnographic Collection at the Museum of Civilizations of Europe and the Mediterranean (Mucem) in Marseille, France. Part I, II

Dalios Mataitienės kostiumų paroda Lietuvos nacionaliniame muziejuje: Mataičių teatras tautos istorijos ir kultūros keliuose |

The Exhibition ‘The Mataitis Theatre on the Pathways of National History and Culture’ at  the National Museum of Lithuania

Atvėrė kelius į pasaulį: 1931 m. lietuvių liaudies meno parodos Skandinavijos šalyse |

Opened Roads to the World. Lithuanian Folk Art Exhibitions in Scandinavian Countries in 1931

Iš lietuvių etnografijos muziejinių rinkinių istorijos. Kazio Griniaus (1866–1950) kolekcija. I, II d. |

Stories of the Collections of Lithuanian Ethnographic Museums. The Collection of Kazys Grinius (1866–1950)

Apžadų prijuostėlės: meninės ypatybės ir paskirtis liaudiškojo pamaldumo praktikoje |

“Vow Aprons”: Artistic Properties and Function in the Practice of Folk Piety

Lietuviškų prijuosčių rinkinys Europos ir Viduržemio jūros šalių civilizacijų muziejuje Marselyje (MuCEM), Pancūzijoje |

Collection of Lithuanian Aprons at the Museum of European and Mediterranean Civilisations (MuCEM), in Marseille, France

Lietuviškų prijuosčių rinkinys Krokuvos Seweryno Udzielos etnografijos muziejuje |

Collection of Lithuanian Aprons at the Krakow Seweryn Udziela Ethnography Museum

Prijuostės polisemiškumas tardicinėje kaimo bendruomenės pasaulėžiūroje |

Polysemy of the Apron in the Worldview of the Traditional Rural Community

MIGLĖ LEBEDNYKAITĖ, ŽIVILĖ PAIPULAITĖ

Eksponato byla: kilimas EMO 3817 – Lietuvos kultūros „ambasadorius“ Paryžiuje |

The Case of the Exhibit: Carpet EMO 3817 – An “Ambassador” of Lithuanian Culture in Paris