Tekstilės menas ir dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Eglė Bertašienė (1963) – vizualiųjų menų projektų vadovė, kuratorė. Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos magistrė (antrasis aukštasis išsilavinimas). Profesinė projektų vadybos ir leidybos patirtis, atstovaujant Lietuvos dailininkų sąjungai, galerijai „Menų tiltas“ ir kt. institucijoms, aktyvi nuo 2005 m. Iniciavo, vadovavo per trisdešimt parodų Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Andoros kunigaikštystėje (projektai „Tapatybė. Lietuvos dailininkų sąjungos kolekcija“, „Medžio raižinio efektas: šiuolaikinis Japonijos Ir Lietuvos medžio raižinys“, Vakar. Šiandien. Rytoj. Šiuolaikinė Lietuvos grafika“, „Peizažas tapyboje. Nuo A. Žmuidzinavičiaus iki XXI a. dailininkų“ ir kt.). Leidybos ir interneto projektų vadovė. Tiriamuosius pranešimus kultūros politikos ir vietos bendruomenės poreikių temomis skaitė tarptautinėse konferencijose Porto universitete (Portugalija), Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen (Vokietija), Maltoje (“Valeta – Europos kultūros sostinė 2018” renginys).

Tekstilės meno ir dizaino katedros koordinatorė, dalyko „Kultūros vadyba menininkui“ lektorė.