Tekstilės menas ir dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Danutė Jonkaitytė (g. 1951) – profesionali grafikė, puiki piešėja, eksperimentatorė, studentų parodų organizatorė ir mylima dėstytoja. Menininkės kūrybos raida ir kaita atskleista 2022 m. Vilniaus dailės akademijos išleistame albume-monografijoje (projekto vadovė Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, sudarytoja ir teksto autorė dr. Danutė Zovienė, dailininkas Gedas Čiuželis).

Nuo 1991 m. Tekstilės meno ir dizaino katedroje Danutė Jonkaitytė dėsto grafikos pagrindus, piešimą, vadovauja studentų diplominiams darbams (1995 m. – docentė). Pati baigusi Kauno vidurinę Juozo Naujalio meno mokyklą (dabar – Kauno dailės gimnazija), 1969–1974 m. tuometiniame LSSR valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) studijavo grafiką, kur vienas jos dėstytojų buvo Rimtautas Vincentas Gibavičius (1935–1993), likęs ne tik mokytoju bei autoritetu, bet ir draugu visam gyvenimui.

Danutės Jonkaitytės kūryba neatsiejama nuo klasikinės litografijos tradicijos ir jos suklestėjimo Lietuvos grafikoje XX a. 8–9 deš. 1978 m. pradėjusi dalyvauti parodose savo kūrinius eksponavo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje – Latvijoje, Estijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje, Belgijoje, JAV, Kanadoje, Japonijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Urugvajuje, Australijoje). Daugiausia asmeninių parodų surengė Vilniuje (1991, 1996, 2000, 2001, 2004, 2011, 2016), tačiau kelios jų įvyko ir užsienyje (Kanadje bei JAV).

Kūrybos pradžioje iš visų grafikos technikų Danutė Jonkaitytė pasirinko vieną sudėtingiausių – litografiją, kaip parankiausią priemonę perteikti savo mintis ir jausmus, improvizuoti ir atskleisti savo, kaip virtuoziškos piešėjos, gebėjimus, kuriuos subtiliai ir su meile dabar perduoda studentams. Ankstyvosios Danutės Jonkaitytės litografijos išsiskyrė ekspresija, dideliais formatais ir jau 9-ame dešimtmetyje pasiekė tokių profesionalumo aukštumų, kurios buvo įvertintos tarptautiniu mastu. 1980 m. ji pelnė Pagrindinę premiją V Pabaltijo grafikos trienalėje Taline (Estija), 1983 m. – Vengrijos dailininkų sąjungos premiją ir Miklošo Kaplaro medalį X tarptautiniame grafikos simpoziume (Haidūbesermenas, Vengrija). 1986 m. buvo apdovanota Eduardo Viralto vardo premija VII Pabaltijo grafikos trienalėje Taline ( Estija) bei Lietuvos kultūros ministerijos premija Jaunųjų dailininkų parodoje, 1989 m. – Garbės medaliu Mažųjų formų grafikos bienalėje Lodzėje (Lenkija). Tačiau ne mažiau nei apdovanojimai, Danutei Jonkaitytei svarbus dalyvavimas 1997 m. Kagavos kultūros festivalio parodoje „Pasaulio grafika“ (The Prints of the World) Japonijoje, kur vienintelė atstovavo Lietuvai ir buvo pristatyta parodos kataloge greta tokių pasaulinio garso menininkų kaip Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Henry Moore, Albín Brunovský, Victor Vasarely, Roman Opałka, Pierre Soulages, David Hockney, Andy Warhol ir kt.

Ilgainiui Danutės Jonkaitytės kūryboje tradicinė grafika užleido vietą technologiniamas eksperimentams (2000 m. autorine technika atliktas 14 dalių ciklas „Pojūtis“ tarptautinėje Krokuvos grafikos trienalėje buvo įvertintas Garbės apdovanojimu). Kūrybos kaita susijusi ir su menininkės „atrasta“ nauja sritimi – tekstile. Dėstydama VDA Tekstilės meno ir dizaino katedroje ji ir pati kūrybiškai keitėsi. Grafikos ir tekstilės jungtis ne tik atliepė bendras meno tendencijas – ribų tarp meno sričių integraciją, bet ir menininkės ieškojimus, kurie ją atvedė iki asketiškos raiškos – 2011 m. sukurtos fundamentalios austinės beveik trijų metrų ilgio instaliacijos „Esu“, kuri buvo eksponuota VDA Tekstilės galerijoje „Artifex“.

Šiandien Danutės Jonkaitytės kūriniai saugomi Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, MO muziejuje, Lietuvos dailininkų sąjungos fonde, Liudwigo muziejuje (Kelnas, Vokietija), Katanijos kultūros ir meno institute (Italija), Varšuvos modernaus meno muziejuje (Lenkija), Čiurlionio galerijoje Čikagoje (JAV), Estijos meno muziejuje (Talinas, Estija), Puškino vaizduojamosios dailės muziejuje (Maskva, Rusija), privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.

Tekstą parengė dr. Danutė Zovienė

"Vyro galva I". 1983, litografija, 55,5 x 52,5 cm.

"Vyro galva II". 1983, litografija, 55,5 x 52,5 cm.

"Danutė + Mikutis = 1999". Rankų darbo popierius, autorinė technika. 46 x 92 cm, 47 x 92,5 cm, 43,5 x 94,5 cm.