Kur prasideda ir baigiasi tekstilės ribos? Šiandien jas sunku apibrėžti, nes tekstilė turi daug žavesio ir įtraukia plačiomis galimybėmis bei yra gana tarpdiscipliniška sritis. Tekstilės meno atstovai yra atviri kitoms meno formoms, todėl šiuolaikinė tekstilė šiandien persipina ir su tokiomis sritimis kaip animacija, skulptūra ar performansas ir t. t.

VDA Tekstilės meno ir dizaino studijų programos sukurtos remiantis šiuolaikišku požiūriu į tekstilę, todėl čia susijungia technologija, tradicija, kūryba ir inovacijos. Studijų programos parengtos taip, kad studentai atrastų juos dominančią tekstilės kalbą, formą ar kryptį. Studijos suteikia saviraiškos laisvę ieškant savo meninės kalbos bei galimybių, kaip tekstilės meno ir technologinius įgūdžius pritaikyti kitose srityse. Neatsitiktinai studijų programos pavadinime integruotas žodis „dizainas“. Tai svarbi šios programos dalis, padedanti pajausti platesnį šiandieninės tekstilės kontekstą bei integralumą.

VDA Tekstilės katedra remiasi tarptautinio „ArcInTex“ tyrėjų tinklo suformuluota „textile thinking“ (tekstilinio mąstymo) koncepcija, kurios dėka tekstilė yra suvokiama kaip platus tekstilės kultūros, meno, amato, dizaino laukas.

Tekstilė jau seniai nebėra tik gobelenai ar siuviniai. Šiuolaikinės tekstilės atstovai savo konceptualiais kūriniais sėkmingai kelia svarbius klausimus prestižiniuose meno renginiuose, tokiuose kaip Venecijos bienalė, „documenta“ ar „Manifesta“. Tekstilės meno ir dizaino profesionalai aktyviai įsitraukia ir į mados industriją ne tik kurdami tendencijas, bet ir ieškodami sprendimų, kurie būtų tvaresni ir draugiškesni aplinkai bei vartotojui. Todėl jau šių studijų metu suteikiama galimybė bendradarbiauti su verslais bei skatinama inovatyvių procesų bei medžiagų kūryba.

VDA Tekstilės katedroje dėsto patyrę savo sričių profesionalai, turintys patirties šiuolaikinio meno lauke ir dirbantys su skirtingomis industrijomis: nuo teatro iki pramoninės gamybos. Studijų metu savo patirtimi dalijasi garsūs menininkai, kurie savo kūrybą ir projektus sėkmingai įgyvendina ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, Laura Pavilonytė-Ežerskienė, Eglė Ganda Bogdanienė, Paulina Eglė Pukytė, Dovilė Gudačiauskaitė, Dainius Liškevičius, Miglė Lebednykaitė ir kt. Daugiau dėstytojų ir jų pristatymus rasite čia.

Tekstilės meno ir dizaino programos dėstytojai kartu su studentais bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, tekstilės įmonėmis, parodų kuratoriais ir meno vadybininkais. Tai suteikia plačių galimybių studentų saviraiškai ir padeda užmegzti naudingų kontaktų tinklą. Studijų metu daug dėmesio skiriama individualioms konsultacijoms, diskusijoms, komandinio darbo užduočių aptarimui, verslumo ir šiuolaikinio meno konteksto išmanymui, savarankiško kūrybiškumo ir inovatyvaus požiūrio kūryboje ugdymui.

Audinys ar tam tikrų materijų persipynimas mus lydi nuo seniausių laikų. Vos tik gimstame mūsų oda tampa tinklu, saugančiu mus nuo kenksmingų išorės veiksnių, o kad ją apsaugotume – nuo kūdikystės mus susupa į tekstilę. Simboliškas priminimas, kad tekstilė įvairiomis formomis mus glaudžiai lydi per visą gyvenimą. Tai neišsemiamas tyrimo laukas. Archajiška tekstilės prigimtis skaičiuoja tūkstantmečius, tačiau šiandien tekstilė yra labai kintanti ir dinamiška sritis, kuri atveria daug galimybių ne tik būti šiuolaikinio meno procesų dalimi, bet ir sėkmingai įsitraukti į kitas industrijas bei kurti sprendimus, kurie bus aktualūs ateityje. (Menotyrininkė Karolina Tomkevičiūtė)

https://www.youtube.com/watch?v=sCJBgmpMHkU