Tekstilės katedros studijų programos kūrėjų nuostata – šiuolaikinė meninė tekstilė yra taikomojo ir vizualaus meno susikirtimo taškas, todėl VDA Tekstilės bakalauro ir magistro programos puoselėja glaudų kūrybinių ir technologinių įgūdžių vystymą, studentų kritinį mąstymą, sąmoningumą ir savarankiškumą, saviraiškai renkantis meninės tekstilės kontekstus. 

VDA Tekstilės katedros programų vertybinės nuostatos apibrėžiamos kaip trijų dėmenų sąveika: tekstilės dailininko individualybės išryškinimas, vystant menines idėjas; puikus tekstilės raiškos priemonių ir galimybių supratimas bei įvaldymas; gebėjimas suvokti, reflektuoti ir skleisti laikmečio diktuojamas problemas kultūriniame kontekste.
Taip pat VDA Tekstilės katedra remiasi tarptautinio ArcInTex tyrėjų tinklo suformuluota „textile thinking“  koncepcija, kurios dėka tekstilė yra suvokiama kaip platus tekstilės kultūros, meno, amato, dizaino laukas.
Programos dėstytojai ir studentai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, tekstilės įmonėmis, parodų kuratoriais ir meno vadybininkais. Studijų programa orientuota į studento savarankišką mokymąsi, taikant probleminį interaktyvų studijų metodus, idėjų paiešką ir jos vizualų reprezentavimą, technologinius eksperimentus. Daug dėmesio skiriama individualioms konsultacijoms, diskusijoms, komandinio darbo užduočių aptarimui, verslumo ir šiuolaikinio meno konteksto išmanymui, savarankiško kūrybiškumo ir inovatyvaus požiūrio kūryboje ugdymui.

Tekstilės meno ir dizaino programos išskirtinumas – tarpkryptiškumas, savyje talpinantis meninės tekstilės (dailininko individualumo ugdymą, tekstilės raiškos galimybių įvaldymą) bei tekstilės dizaino (idėjos, funkcijos ir estetikos apjungimą tekstilės kūrinyje) plačias galimybes. Kviečiame visus peržiūrėti vaizdo filmą, kurioje programos teikiamas galimybės pristato dėstytojai, studentai, alumnai.