Tekstilės menas ir dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Lan Anh  Nguyen,  Fobijos

Vadovas – prof. Eglė Ganda Bogdanienė. Recenzentas - doktor. Elzė Sakalinskaitė

Lukas Tomaševičius, Anų laikų tekstilė 

Vadovas – doc. dr. Rūta Būtėnaitė. Recenzentas – menininkė Dovilė Gudačiauskaitė

Austė Guogaitė, Subjekto ir objekto santykis

Vadovai – doc. Danutė Jonkaitytė, lekt. Vladas Daškevičius. Recenzentas – menininkė Jelena Škulienė

Lijana Skrockaitė, Vandens jusmas 

Vadovas – doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė. Recenzentas – doktor. Martyna Bikulčiūtė

Severija Teresė Žukauskytė, Pojūčių sintezė  

Vadovas – prof. Eglė Ganda Bogdanienė. Recenzentas – doktor. Vygintas Orlovas