Tekstilės menas ir dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Dovilė Gudačiauskaitė (1979) yra profesionali tekstilės menininkė ir rūbų dizainerė. Savo aktyvią karjerą pradėjo rūbų dizaino srityje. 2014 m. baigė magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje, kurios subrandino ją, kaip unikalią kūrėją, originaliai žongliruojančią konceptualiomis rūbo prasmėmis. Dovilės kūryboje dominuojanti rūbo tematika niekada neapsiriboja funkcijos ar dizaino tendencijų klausimais, tiek ant podiumo, tiek ir meno parodose eksponuojamos kolekcijos peržiangia įprastines rūbo, kaip funkcionalaus dizaino, ribas ir virsta meno objektais, kalbančiais apie autorei svarbius egzistencinius dalykus. Rūbas kaip metafora, simbolis...., tai - viena iš mėgstamiausių Dovilės temų, kur meno kūriniais virtę rūbai kalba apie žmogų,  būtį, laiką, atmintį, praeitį, Dievą, gimimą, mirtį, laikinumą, amžinybę. Savo kūrybą Dovilė nuosekliai pristatinėja parodiniame formate, o pastarąjį dešimtmetį aktyviai kuria teatro kostiumus teatro spektakliams. Dovilės kūryba yra įvertinta apdovanojimais: 2022 Šiuolaikinio meno mugėje Art Vilnius, instaliacija “ Legatum Spe”,atstovautai tekstilės galerijai “Artifex” pelnė diplomą, kaip Top 7 geriausia galerija, 2016 diplomas ir prizas už kūrinį „Untitled“, VII Tekstilės meno bienalėje, 2014 MA diplominis darbas „Balta balta diena“ - VDA garbės profesorių Anastazijos ir Antano Tamošaičių premija už etnokultūros plėtotę šiuolaikiniame mene. Dovilė yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 2015 metų su pertraukomis dirba Vilniaus Dailės Akademijos lektore. 

Instaliacija "Legatum Spe", 2022. Šiuolaikinio meno mugėje  ArtVilnius'22.