Tekstilės katedra bendradarbiauja ir renkasi socialinius partnerius,  išlaikydama studijų programos strateginę veiklos kryptį ir siekdama abipusiai naudingos veiklos tikslų. Katedros socialiniai partneriai – Lietuvos institucijos ir privačios bendrovės, su kuriomis bendradarbiaujama rengiant meninius projektus ir tiriamąsias veiklas, vykdoma užsakomoji kūrybinė veikla pagal socialinių partnerių poreikius, dalyvaujama bendrose socialinėse akcijose. Ypatingai aktuali socialinių partnerių pagalba padedant studentams įgyvendinti studijų baigiamuosius kūrybinius darbus bei dalyvauti tarptautiniuose konkursuose. Praktika socialinių partnerių įmonėse ir realiai vykdomuose meno, verslo ir socialinėse veiklose studentams suteikia praktinę patirtį organizuoti ir inicijuoti  meninius ir mokslinius projektus, gebėti bendrauti ir dirbti kolektyve, tinkamai pristatyti rezultatus.
Bendradarbiavimo su meno ir socialinės srities partneriais dėka įgyti įgūdžiai Tekstilės katedros studentams ir alumnams tampa naudingi kuriant menininko tapatumą, atrandant naujas galimybes individualioje kūrybinėje ar verslo veikloje, sutvirtinant pageidaujamus ryšius su vykdomos veiklos interesų grupėmis.  Bendrų su socialiniais partneriais projektų metu suformuota gera kūrybinė reputacija ir įgyta komandinės ar asmeninės veiklos patirtis tampa praktine prielaida sėkmingai išnaudoti studijų metu įgytas teorines ir technologines žinias.

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais meninių projektų pavyzdžiai