Tekstilės menas ir dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

VYTAUTĖ RAČIŪNAITĖ. Baigiamasis darbas „Stipri kaip ąžuolas“. Vadovės prof. Eglė Ganda Bogdanienė, doc.  Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė

GRETA MATEVIČIŪTĖ. Baigiamasis darbas „Nepatogu“. Vadovė doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė