Projektai

Pavadinimas Tipas Būsena Laikotarpis
Tapybos istorija ir teologija: Švč. Merglės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčios restauravimas ir tyrimai Mokslo projektas Įgyvendinama
Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas Mokslo projektas Užbaigta
Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene Mokslo projektas Užbaigta
Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos Mokslo projektas Įgyvendinama
Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika Mokslo projektas Užbaigta 2015-04-01 iki 2018-03-31
Acta Academiae Artium Vilnensis Mokslo projektas Įgyvendinama
Vilniaus dailė ir architektūra 1919-1939 m.: institucinis aspektas Mokslo projektas Įgyvendinama
Creator Doctus (CrD) tinklas Studijų projektas Įgyvendinama 2018-09-21 iki 2021-08-31
Jaunas - jaunam: tekstilė ateičiai Meno projektas Įgyvendinama 2018-10-15 iki 2019-10-01
Tarptautinės rezidencijos, skirtos knygos menui, Klaipėdos knygų mugės metu Meno projektas Užbaigta 2018-08-01 iki 2018-11-30
99% dizaino Meno projektas Užbaigta 2018-08-01 iki 2018-12-10
Tarptautinės kūrybinės dirbtuvės, skirtos jubiliejinės draugystės su Klaipėdos miesto partneriais sukakties paminėjimui Meno projektas Užbaigta 2017-08-01 iki 2017-12-20
Panemunės pilies, esančios Vytėnų g. 53, Jurbarko rajone, pritaikymas kultūrinei veiklai Infrastruktūros projektas Įgyvendinama 2019-03-08 iki 2020-01-31
Tradicinių meno rūšių išsaugojimas, populiarinimas ir jų naudojimo skatinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose Studijų projektas Pateikta
Rendezvous. Meeting point Meno projektas Pateikta 2019-02-04 iki 2019-09-30
Paradigmos poslinkis nuo tradicinių į kūrybines industrijas - tvarios regioninės plėtros esmė Meno projektas Įgyvendinama
Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės „Mažieji Lietuvos miestų viešųjų erdvių regeneravimas“ Meno projektas Užbaigta 2018-09-10 iki 2018-12-10
Nidos meno kolonijos produkcijos ir sklaidos rezidencijos Meno projektas Užbaigta 2018-01-01 iki 2018-12-31
Tarptautinė paroda "Įelektrinta prigimtis" Nidos meno kolonijoje Meno projektas Užbaigta 2018-01-01 iki 2018-12-31
Besijungiantys kadrai Meno projektas Užbaigta 2018-05-01 iki 2018-12-10