Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai

Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 12 742,00
Atsakingas asmuo Giedrė Mickūnaitė
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

„Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai" - tai keliapakopį tyrimą apibendrinanti monografija anglų kalba, nagrinėjanti bizantinę dailę katalikiškoje Vidurio Europoje, jos rašytines sampratas bei vaizdinius ir žodinius perdirbinius. XIV-XV a. Lietuvoje ir Lenkijoje  sukurta bizantinė sienų tapyba, įvežtinė ir vietinė tekstilė, auksakalystės dirbiniai bei molbertinė tapyba funkcionavo pasaulietinėje ir bažnytinėje aplinkoje, tačiau išliko tik pavieniai fragmentai katalikų bažnyčiose. Trijose monografijos dalyse – vaizdai, žodžiai, vertimai – pristatoma bizantinė dailė ir permąstomi jos raiškos ir recepcijos registrai. Konceptuali tyrimo atspirtis – tai italų renesanso dailę įvardijanti graikiškosios ir naujosios manieros priešprieša ir, šiūdieniu stiliaus požiūriu, analogiškos vaizdinės bei žodinės raiškos funkcionavimas Vidurio Europoje.

Teigiama, kad kultūriškai mišri vėlyvųjų viduramžių visuomenė bizantinę dailę priėmė kaip savastį, o ją grynino kalba, graikiška maniera įvardindama skirtybę. Vaizdinės medžiagos analizė įrodo Vidurio Europos kultūrinius ryšius su Balkanų stačiatikiais, o raštų žodynas - su katalikiškos Romos tradicija. Rašytinių šaltinių interpretacija išryškina vertybinį graikiškos manieros spektrą ir aiškinasi, kaip vertinimai koreliuoja su veiksmais saugant, naikinant ar keičiant graikiškais įvardytus objektus. Kaita atveria vertimo diskurą. Šioje dalyje klausiama, kaip žodinis pasakojimas keičia vaizdą ir jo sampratą, siekia įvardyti vaizdų redagavimo paskatas bei pasekmes. Tiriant vaizdinius ir žodinius vertimus, ypač daug dėmesio skiriama tam, kas praleista, pašalinta. Teigiama, kad praeities vaizdų naikinimas, jų vizualioji (bet ne kalbinė) užmarštis, grynina mišrią kultūrą ir tveria tradiciją.

Vaizdų, žodžių ir vertimų tyrimas atveria atminties ir tradicijos lauką, taip lituanistinį paveldą įrašydamas į šiandienos globalius dailės ir kultūros istorijos diskursus.