Lietuvos mokslo taryba (LMT) atliko išorinį menotyros doktorantūros programos vertinimą už 2014-2019 metus. Ekspertai vykdomą programą įvertino teigiamai ir pažymėjo, jog Vilniaus dailės akademijos (VDA) kartu su partnerėmis - Lietuvos muzikos ir teatro akademija bei Lietuvos kultūros tyrimų institutu - vykdoma menotyros doktorantūros programa išsiskiria aukšta mokslininkų ir doktorantų vadovų kompetencija, aktyviu doktorantų dalyvavimu Lietuvos meno ir kultūros lauke bei plėtojamu plačiu tradicinių ir novatoriškų tyrimų tematikų spektru.

Jungtinės doktorantūros institucijų bendradarbiavimas stiprina dailėtyros, vizualiosios kultūros, muzikologijos, teatrologijos, kinotyros pozicijas Lietuvos moksle, įgalina menotyros tyrimų diskurso atsinaujinimą, užtikrina suformuotos tyrimų tradicijos tvarumą bei kryptingai formuoja šalies mokslo ir kultūros poreikius atitinkančias tyrimų tematikas ir išteklius.

Su LMT išorinio ekspertinio vertinimo išvados