Projektinė veikla

Vilniaus miesto muziejaus – tyrimų centro galimybių studija

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 16.000,00
Atsakingas asmuo Rasa Antanavičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.02.01 – 2018.06.01

APIE PROJEKTĄ

Vilniaus – unikalaus Europos paribio miesto – urbanistika, architektūra, demografija, konfesinės ir etninės bendruomenės, permaininga miesto istorija šiuo metu yra daugelio Lietuvos ir užsienio tyrinėtojų dėmesio centre. Vilniaus miesto muziejaus idėja nėra nauja, tačiau iki šiol buvo plėtojamos tradicinio arba virtualaus muziejaus vizijos, kurios, pareiškėjų nuomone, nepasiteisino. Tuo tarpu kitokie miesto muziejaus modeliai nebuvo analizuojami ir vertinami. Šio projekto metu bus rengiama šiandienos galimybes ir lūkesčius atliepiančio miesto muziejaus galimybių studija, kuri įvertins jo poreikį, naudą bei kainą. Parengta studija bus naudinga toliau vystant Vilniaus miesto muziejaus steigimo idėją (arba jos atsisakant). Projekto tyrėjų puoselėjamoje vizijoje Vilniaus miesto muziejus-tyrimų centras skiriasi nuo tradicinių muziejų tiek savo forma, tiek veikla. Jis nekaupia kolekcijos, neturi fondų, bet renka informaciją apie kitose atminties institucijose Lietuvoje ir užsienyje esančią Vilniaus miesto istorijai aktualią medžiagą ir veikia kaip informacinis centras.Jis neturi savų ekspozicinių erdvių ar pastovios ekspozicijos, bet rengia parodas „svetimose“ ekspozicinėse, o taip pat ir netradicinėse erdvėse, tokiu būdu veikdamas įvairiose miesto vietose ir aktualizuodamas pamirštas jo erdves. Muziejus įsivaizduojamas kaip atviras žinių apie Vilnių archyvas, naujų jo tyrimų katalizatorius ir vykdytojas bei tarpdalykinių prieigų centras, vienijantis urbanistikos, architektūros, sociologijos, istorijos, vizualiojo meno, literatūros, muzikos, mokslo bei technikos istorijos ir kitų sričių specialistus, besidominčius Vilniaus praeities ir dabarties aktualijomis. Tačiau svarbiausia jo funkcija – miesto tyrimų sklaida bei edukacija parodose, leidiniuose, pokalbiuose, paskaitose, ekskursijose ir kt. 

TIKSLAS

Išsiaiškinti Vilniaus miesto muziejaus-tyrimų centro poreikį ir sukurti optimaliausią jo veikimo modelį.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Galimybių studijos tikslinė grupė yra Vilniaus tyrėjai ir administratoriai (mokslininkai, studentai, menininkai, savivaldybės darbuotojai, politikai, atminties institucijų darbuotojai). Vilniaus miesto muziejaus-tyrimų centro tikslinė grupė yra įvairių amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių Vilniaus miesto gyventojai ir miesto svečiai.

NUMATOMI DALYVIAI

Galimybių studijos rengėjai:
- doc. dr. Marija Drėmaitė (tyrėjų grupės vadovė)
- dr. Karolis Kučiauskas
- dr. Rasa Antanavičiūtė (projekto vadovė)

Projekto seminaro-diskusijos dalyviai (preliminarus sąrašas):
- dr. Skaidra Trilupaitytė
- prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė
- hab. dr. Alvydas Nikžentaitis
- Vytautas Toleikis
- Dalia Bardauskienė
- Varšuvos miesto muziejaus direktorė Ewa Nekanda-Trepka