Projektinė veikla

Panemunės pilis

Projektas: „Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms“

Project summary

Projekto kodas EEE-LT06-KM-01-K-01-067
Projekto pavadinimas Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms
Projekto būsena Užbaigta
Projekto išlaidų suma 517.533,84
Skirtas finansavimas 426.291,95
Vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos 91.241,89
Atsakingas asmuo Virgilijus Kireilis, Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2015-01-15 - 2016-11-30

Projekto tikslas

Atlikti Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos ir remonto darbus, įsigyjant dalies patalpų pritaikymui reikalingus istorinius interjero elementus bei baldų komplektą ir įrangą, numatytą paveldo objekto pritaikymui neįgaliųjų poreikiams.

Projekto uždaviniai

Numatomas atlikti Pietinio korpuso tvarkybos ir pritaikymo I etapo darbai. Ši projekto dalis apima pirmąjį projekto etapą. Baigus įgyvendinti šio etapo veiklas pilies Pietinis korpusas galės funkcionuoti kaip minimali, bet pilnavertė ir kokybiška turizmo infrastruktūra. Įgyvendinus šį projektą bus išlaikomas pilies autentiškumas, teikiamos viešosios paslaugos turistams, teikiamos paslaugos vietos bendruomenei, prisidedama prie vieno populiariausių nacionalinių Panemunės pilių maršruto darnios plėtros. Taip pat Projekto metu numatoma pritaikyti objektą neįgaliųjų poreikiams.

Įgyvendinus projektą siekiama šių bendrųjų rezultatų

  • atlikti pilies pietinio korpuso konstrukcijų tvarkybos ir remonto darbus (cokolio, sienų, stogo, vandens nuvedimo sistemos darbai)
  • pietiniame korpuse įrengti gaisrinės apsaugos sistemą
  • pritaikyti tvarkomą objektą neįgaliųjų poreikiams, šiuo tikslu pilies bokšte įrengiant video kamerą, realiu laiku perduodančią apylinkių vaizdus į tam skirtą monitorių esantį turizmo centre, pilies pietinio korpuso pirmame aukšte
  • į pritaikytas patalpas perkelti turizmo centrą, tuo tikslu įsigyjant reikalingą įrangą ir baldus
  • atkurti pirmame aukšte buvusią virtuvę, kuri bus visuomenei atveriamos ekspozicijos dalis

Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos.


Project summary

Project Southern Panemune castle housing restoration and accommodating for the needs of society” will be implemented in Pilis I village, Jurbarko district.
Castle ir recorded in the Register of Cultural Heritage, Unique Course code: 968.
The project is for the public interest, because it will be carried out to restoration works on one of few left castles in Lithuania, which has valuable and rare of all Lithuanian nationaly. Castle was build in 1604 years. The project is expected to increase the flow of tourists in one of the most beloved tourist route – Panemunes Castles route. Thus creating added value to the local communities, Jurbarko district residents and businesses. Together, the project contributes to the Lithuanian ethnographic heritage and ethnic identity in the EU delivery.
The aim of the project - Project Southern Panemune castle housing restoration and accommodating for the needs of society.
Project objective: Southern Panemune castle housing restoration and accommodating works.
It is expected that the aim of the project will be implemented to achieve the purpose of the project activities. There are three activities planned for in the project:
1.1.1. Restoring works;
1.1.2. Furniture and equipment purchase;
1.1.3. Project training. 
There is prepared and approved technical project, there is given all necessary approvals and permits. Expected Project duration is 18 months. It is anticipated that this project provided a sufficient time limit for the implementation and results of the project to be achieved fully.
Target groups: heritage owners and managers, local communities, the public, local and foreign tourists.The project contributes to the systematic Panemune Castles Route arrangement process, effective use of that object tourism potential, while contributing to the overall district Jurbarkas tourist attractiveness and development of value-added wood craftsmen heritage and public training.
If project will not be carried out it would fail in a large proportion (1 of most significant objects in Lithuania to the exposure) will continue to be deteriorating, which may affect the building structure.
Thus, it can be said that the implementation of the project, product, and implications of the results for The European Economic Area Financial Mechanism Program and the selected program will be positive, provided the project is relevant and meaningful to the target groups of isolates and contribute to their solutions.

Projektas „Panemunės pilies pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms: vakarinio ir dalies pietinio korpuso su šiaurės vakarų ir pietvakarių bokštais rekonstrukcija"

Projekto kodas VP3-1.3-ŪM-02-V-01-024
Projekto būsena Užbaigta
Projekto išlaidų suma 1.903.307,46 eurų
Skirtas finansavimas 1.903.307,46 eurų
Vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos 0,00 eurų
Atsakingas asmuo Virgilijus Kireilis, Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2009-11-30 - 2012-09-30

Projekto tikslas 

Projekto tikslas - pritaikyti Panemunės pilį ir ją supantį parką viešojo kultūrinio turizmo reikmėms. Projektas planuojamas įgyvendinti keliais etapais. Ši projekto dalis apima pirmąjį projekto etapą. Baigus įgyvendinti pirmojo etapo veiklas pilis galės funkcionuoti kaip minimali, bet pilnavertė ir kokybiška turizmo infrastruktūra. Šiuo projektu bus išsprendžiama problema - nerestauruota ir nepritaikytaviešajai turizmo infrastruktūrai Panemunės pilis buvo nepatraukli turistams, todėl įgyvendinus šį projektą bus išlaikomas pilies autentiškumas, bet ir teikiamos viešosios paslaugos turistams.

Įgyvendinus projektą siekiama šių bendrųjų rezultatų:

- pritaikyta viešojo kultūrinio turizmo reikmėms 1082,54 kv.m Panemunės pilies ploto;
- sutvarkytas 1800 kv. m pilies kiemas;
- nutiesti lauko inžineriniai tinklai;
- sukurtos 5 naujos darbo vietos;
- pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pilyje apsilankys 22 tūkst. turistų, bus surengta 14 konferencijų.

Sukurta nauja kultūrinio turizmo infrastruktūra bus patraukli ir šaltuoju metų laiku: visus metus teikiamos konferencijų organizavimo, nakvynės ir maitinimo paslaugos bei kultūrinė programa (parodos, koncertai) leis pritraukti turistus ir kitus pilies lankytojus. Projektu planuojama restauruoti ir rekonstruoti Panemunės pilis patenka į Nemuno, Kuršių marių, pajūrio turistinį maršrutą. Projekto objektas - Panemunės pilis - yra įtraukta į specialiųjų nacionalinio lygmens turizmo planavimo dokumentų projektus, numatyta Tauragės apskrities bendrojo plano ir saugomų teritorijų tvarkymo plano projektuose. Panemunės pilis nuo 1961 m. turi architektūros paminklo statusą - unikalus kodas 968 (buvęs reg. Nr. G28K), o pilies teritorija yra Panemunių regioniniame parke.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo