Tarptautinės Pop up (erdvinių) knygų kūrybinės dirbtuvės

Tarptautinės Pop up (erdvinių) knygų kūrybinės dirbtuvės

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 3 745,00
Atsakingas asmuo Rūta Jakštonienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2019-07-01 - 2019-10-31
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Pirmos Pop-up knygų kūrybinės dirbtuvės, Pop-up knygų paroda vyko Klaipėdos knygų mugės metu ir turėjo pasisekimą. Idėja yra organizuoti kasmetines tarptautines Pop-up knygų menininkų kūrybines dirbtuves, kuriose dalyvaujantys asmenys praktikoje susipažintų su Pop-up knygų „gimimo“ procesais.

TIKSLAS

Kūrybinės veiklos kontekste supažindinti su Pop-up knygų atsiradimo ir raidos istorija, Pop-up knygų meno šiuolaikine raiška ir gamybos technologijomis, įtraukiant į šią veiklą kuo įvairesnes visuomenės grupes, sudarant palankias sąlygas vaikų ir jaunimo aktyviam dalyvavimui erdvinių knygų kūrimo veikloje, atskleidžiant ir ugdant meninius gebėjimus iliustracijos, erdvinio mastymo, knygos dizaino srityse.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Projekte numatytos veiklos yra skirtos plačiajai visuomenei, įvairaus amžiaus moksleiviams, akademiniam jaunimui, visiems besidomintiems, tiek turintiems Pop-up knygų kūrimo, popieriaus erdvinio konstravimo žinių, tiek pradžiamoksliams.

Užsiregistravę asmenys dalyvaus praktiniuose kūrybiniuose Pop-up knygos, erdvinių objektų kūrimo užsiėmimuose.