Neįgyvendintų XX a. Vilniaus projektų tyrimas ir paroda

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 12 000,00
Atsakingas asmuo Rasa Antanavičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2019-06-01 - 2020-04-01
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Projekto tikslas – papasakoti vilniečiams apie neįgyvendintus urbanistinius ir architektūrinius XX a. Vilniaus vystymo projektus, apie Vilnių, kurio nėra ir nebus, ir tokiu būdu žadinti miestiečių susidomėjimą miesto raida, skatinti juos dalyvauti priimant miesto plėtros sprendimus, prisiimti atsakomybę už miesto ateitį.

Projekto veiklos:

- Atlikti mokslinius tyrimus ir bendradarbiaujant su archyvais, bibliotekomis ir muziejais surinkti medžiagą apie neįgyvendintus architektūrinius ir urbanistinius XX a. Vilniaus projektus;
- Bendradarbiaujant su architektais parengti neįgyvendinto Vilniaus parodos projektą;
- Sukurti neįgyvendintų Vilniaus projektų maketų;
- Surengti parodą, pristatančią neįgyvendintus XX a. Vilniaus projektus, NDG;
- Atrinkti savanorius, kurie papasakotų apie parodą jos lankytojams visos parodos metu;
- Bendradarbiaujant su architektūros ir urbanistikos tyrėjais parengti spaudai ir išleisti parodos katalogą, apie 150 psl., 500 kopijų;
- Parodos pradžioje surengti parodos katalogo pristatymą NDG konferencijų salėje;
- Parodos pabaigoje surengti susitikimą su atrinktų neįgyvendintų projektų 
autoriais NDG konferencijų salėje;
- Įgyvendinti projekto viešinimo programą.