Algimantas Mačiulis. Architektūra: stiliai, kompozicija, menų sąveika

Algimantas Mačiulis. Architektūra: stiliai, kompozicija, menų sąveika

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 5 000,00
Atsakingas asmuo Rasa Janulevičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2019-01-30 - 2019-11-30
Projekto portfelis Mokslo projekto portfelis

Algimanto Mačiulio knygoje "Architektūra: stiliai, kompozicija, menų sąveika" numatoma profesionaliai ir suprantamai atskleisti architektūros problematiką, aptarti architektūros sąvokos apibrėžimą, architektūros konstrukcijos, kompozicijos klausimus, nagrinėti architektūros stilius ir menų sąveiką architektūroje. Numatoma remtis ne tik geriausiais pasaulinės architektūros pavyzdžiais, bet ir Lietuvos architektūra, taip pat ir šiuolaikinę Lietuvių literatūrą pristatyti pasaulinės architektūros kontekste. Knygoje numatoma pateikti meniškas, profesionalias užsienio ir Lietuvos architektūros iliustracijas.

Projekto tikslas - parengti ir paviešinti Algimanto Mačiulio knygą "Architektūra: stiliai, kompozicija, menų sąveika", kuri plačiąją visuomenę ir besidominčius Lietuvos ir užsienio architektūros istorija, architektūros teorija supažindintų su reikšmingais kūriniais ir esminiais kūrybos principais.