Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos vasario 12 d. posėdyje apsvarstyti ir slaptu balsavimu išrinkti 2021 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio laureatai.

Meno istorikas, archeologas, VDA rektorius (2004–2011 m.)
prof. dr. Adomas Butrimas įvertintas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.

Sveikiname kolegą ir džiaugiamės Instituto, kuriame mokslo tyrimus vykdo iškilūs žmonės, veikla!