Dailėtyros institutas

Prof. dr. Adomas Butrimas

adomas.butrimas[at]vda.lt

Meno istorikas, archeologas

Mokslinio darbo sritys: meno istorija, archeologija, priešistorinė
dailė, Lietuvos istorija.

g. 1955 m. Telšiuose; gyvena ir dirba Vilniuje.
VDA Dailėtyros institute dirba nuo 1998 m.
Vyriausiasis mokslo darbuotojas nuo 2004 m.

1978 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, įgijo archeologo specialybę. 1985 m. Lietuvos istorijos institute apgynė humanitariniųmokslų istorijos krypties daktaro disertaciją „Vėlyvas neolitas Žemaičių aukštumoje“ (mokslinė vadovė habil. dr. Rimutė Rimantienė). Dirbo Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus Archeologijos skyriaus moksliniu bendradarbiu (1975–1986 m.), 1986 m. pradėjo dirbti Vilniaus dailės akademijoje, tapo Dailės istorijos ir teorijos katedros vyr. dėstytoju, nuo 2002 m. – profesoriumi. Nuo 1991 m. ėjo VDA prorektoriaus mokslui ir menui pareigas. 2004–2011 m. buvo VDA Rektorius, 2011–2014 m. – mokslo prorektorius. A. Butrimo inici atyva buvo įkurta VDA leidykla ir Doktorantūros skyrius (1993 m.) bei Dailėtyros institutas (1994 m.).

Adomas Butrimas nuo 1986 m. skaito Vakarų meno istorijos ir Europos bei baltų archeologijos kursus VDA studentams. Yra dviejų Doktorantūros komitetų narys, doktorantų mokslinių darbų vadovas ir oponentas;organizuoja tarptautines konferencijas, rengia leidinius, skirtus Baltijos gintarui, priešistorinei dailei, archeologijai; rengė Žemaičių muziejaus „Alka“ ir Mažeikių muziejaus archeologijos ekspozicijų koncepcijas ir dizainą (2011–2014 m.), yra leidinių Acta Academiae Artium Vilnensis ir Žemaičių praeitis redaktorius. 2008 m. A. Butrimas buvo apdovanotas Nyderlandų Orange-Nassau Riterio ordinu, 2011 m. – Latvijos Respublikos Pripažinimo ordino kryžiumi, o 2014 m. – Lietuvos Respublikos ordinu Už nuopelnus Lietuvai (Riterio kryžius). 2009 m. jis buvo paskelbtas Metų Dizaino žmogumi. A. Butrimas yra vienas iš Žemaičių kultūros draugijos, Žemaičių akademijos steigėjų, 2008 m. jam įteiktas Žemaičių savivaldybių ordinas Žemaičių šlovės žvaigždė. Nuo 2013 m. A. Butrimas yra Telšių miesto Garbės pilietis.

Bibliografija