Iliustracijos autorė: Živilė Miežytė

Gegužės 6-7 d. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Dailėtyros institutas kviečia į nuotolinę konferenciją „Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje“

Dailės istorijos ir kritikos tikslas – atverti meno kūrinį suvokėjo vaizduotei. Juk meno kūriniai ne mažiau tikrai ar net intensyviau gyvena žiūrovo mintyse. Įžodinti dailės kūrinį nėra lengva: tam reikia ne tik faktų bei konteksto išmanymo, bet ir lakios, drąsios tyrėjo vaizduotės. Nesvarbu, ar tyrinėtų šių dienų meną ar iš naujo interpretuotų ankstesnių epochų dailės kūrinius, tyrėjai nuolat pasakojo istorijas ir kūrė naratyvus.

Plečiantis tyrimų laukui ir kintant Lietuvos dailėtyros ambicijoms, aktualėja savirefleksijos būtinybė, todėl konferencijoje atsigręžiama į pačią dailėtyrą ir meno kritiką, jos istoriją, dabartį ir perspektyvas. Konferencija kviečia pažvelgti į Lietuvos dailės istorijas, jų kūrėjus, pasakojimo strategijas, stilius ir siekius, kitaip tariant, diskutuoti apie patį pasakojimą. Ar egzistuoja Lietuvos dailėtyros mokykla? Kokia yra pasakojimo apie meną tradicija Lietuvoje? Kas ir kaip rašo mūsų dailės istoriją/as? Kas disciplinuoja, o kas išlaisvina pasakojimus? Ar šiandien reikalingi dailės kritikai, kai menininkai patys vis virtuoziškiau verbalizuoja savo kūrybą?

Kaip pasakojimą veikia vaizduotė ir, atvirkščiai, kaip pasakojimas formuoja bei įkvepia vaizduotę? Menotyrinė savirefleksija skatina gilesnę disciplinos savižiną, leidžia užčiuopti reikšmingas slinktis ir transformacijas, įvardinti, kaip keičiasi dailėtyriniai pasakojimai ir kaip juos veikia meniniai tyrimai, vizualumo, kultūros, lyčių ir kitų studijų paradigmos, socialinės ir politinės realijos.

Dr. Laura Petrauskaitė

Konferencijos programa

Pranešimų santraukos

Prisijungimo nuoroda
Meeting ID: 879 7320 6125
Passcode: 495862

Organizatorius: Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas
Rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba
Konferencijos organizatorės: dr. Lina Michelkevičė, dr. Laura Petrauskaitė, dr. Aušra Trakšelytė
Lietuvių kalbos redaktorė: Kristina Pilitauskienė
Dizainerė: Rasa Janulevičiūtė

Iliustracijų autorė: Živilė Miežytė
Koordinatorė: Gailė Cijūnaitytė