Susikaupimas į mėlyną daiktą

Paroda vyksta VDA bibliotekos abonemente: 331 kab. Maironio g. 6, Vilnius.

Parodos atidarymas: Lapkričio 21 d. 16 val. 

Parodos kuratorė prof. Živilė Jasutytė

Užaugau mėlyname kambaryje, todėl mėlyna spalva man yra ne tik reikšminga, bet kelia ir malonias vidines asociacijas. Šią spalvą mano žvilgsnis dažniausiai fiksuoja aplinkoje, ją dažniausiai pastebėdavau ir vaikystėje. Todėl mėlyna spalva man asocijuojasi su atsiminimais iš praeities, kai būdama maža, važiuodavau pas dėdę į Klaipėdą prie jūros, kuri mane be galo jaudino ir jaudina iki šiol. Mėlyna vaikystėje man siejosi su prieglobsčiu ir begalybe. Tad nuvažiavus prie jūros, prie kurios visada jausdavau saugumą, iškildavo mėlynos spalvos įspūdis ir apimdavo mėlynumą man reiškianti jausena. Prisiminimus man dažniausiai sukelia ne tik vaizdai, garsai ar kvapai, bet ir daiktai. Daiktai, kurie nyksta, keičiasi, tampa nebereikalingi. Žiūrėdama į niekam nebereikalingus mėlynus daiktus, nusprendžiau juos, jau virtusius šiukšlėmis, rinkti...

Greta Virzbickytė