• Naujienlaiškis
 • Aukštųjų studijų fakultetas

  Tomas Daukša

  Kūrybinio darbo tema "Iš pusiausvyros išvestos sistemos". Vadovas prof. Konstantinas Bogdanas; konsultantas prof. Henrik B. Andersen

  Tiriamojo darbo tema "Iš pusiausvyros išvestos sistemos su grįžtamuoju ryšiu". Vadovė doc. dr. Agnė Narušytė

  Iš pusiausvyros išvestos sistemos yra projektas, kuriame tyrinėju sistemų savybes bei jų būvius. Simuliuodamas tam tikras sąlygas stengiuosi sistemas privesti prie kritinės ribos, lūžio taško, kurį pasiekus sistema pradeda keisti savo pradinį būvį. Tokiu būdu siekiu atskleisti jų veikimo principus bei mechanizmus. Iš esmės, darbo eigoje kuriu iš pusiausvyros išvestas arba hibridines sistemas. Šias dirbtinėmis, iš anksto numatytomis sąlygomis sukurtas sistemas galima analizuoti žinant terpę, kurioje jos susidarė. Taigi, tam tikra prasme, jų veikimą galima stebėti „iš arčiau“. Tyrimo tikslas – sistemos, sistemų būviams tirti sukūrimas. Idealiu atveju turėtų būti sukurtos sąlygos / terpė sistemos kuriančios žinias apie sistemų būvius ir jų ribines padėtis susidarymui. Ar tokia sistema susidarys paaiškės tik po reikiamų sąlygų sukūrimo. Taip pat iki sistemos susidarymo nėra žinoma kaip ir kokias žinias ji kurs. Toks neaiškumas galėtų būti kliūtimi tyrimui, tačiau tuo pačiu metu yra ir varomoji jėga – pradinis tyrimo impulsas. Kaip žvejyboje, tikslas yra sukurti sąlygas žuviai užkibti, o kokia ir ar išvis užkibs, tai jau žuvies reikalas ir tas nežinojimas (tiksliau, turbūt, noras sužinoti) tampa priežastimi eiti žvejoti, taip šiuo atveju nežinojimas kokia sistema susikurs ir ar išvis susikurs tampa priežastimi tokios sistemos susikūrimo galimybių paieškoms.

  Kuriant iš pusiausvyros išvestas sistemas siekiu kuo natūralesnio sistemos pokyčio, todėl mano vaidmuo procese yra labiau kaip katalizatoriaus, sukuriančio pirminį impulsą pokyčiui atsirasti, bet nenurodančio jo krypties, o ne centrinės, visus procesus koordinuojančios figūros. Tokia pozicija nurodo į tai, kad  projektas daugiau mažiau vystosi releacinio bei glitch meno kontekste, o žiūrėjimas į sistemą kaip į bent iš dalies nuo žmogaus valios nepriklausomą figūrą nukreipia į objektinę ontologiją, kaip į vieną iš galimų teorinių prieigų. Nagrinėjant iš pusiausvyros išvestas sistemas išryškėja keturi kritiniai sistemų būviai, kurie daugmaž apibrėžia dabartinį tyrimo lauką:

  • Tarpinės sistemos padėtys.
  • Daugialypė sistemos būsena – keli sistemos būviai vienu metu.
  • Sistemų susidūrimas, persidengimas, susiliejimas.
  • Sistemos perviršis, klaida. Sistemos griūtis.

  Tikėtina, kad ieškant tinkamų sąlygų norimos sistemos susikūrimui tyrimo laukas turės plėstis arba, atradus esminius taškus, siaurėti.