Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininke ketverių metų kadencijai perrinkta Vilniaus dailės akademijos Tekstilės meno ir dizaino katedros dėstytoja prof. Eglė Ganda Bogdanienė

Praėjusią savaitę LDS metinės ataskaitinės rinkiminės konferencijos metu Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė prof. Eglė Ganda Bogdanienė buvo perrinkta antrai kadencijai. Renginio metu buvo įvertinti pirmininkės per pirmąją kadenciją pasiekti rezultatai ir nubrėžti tolesni veiklos prioritetai.

Eglė Ganda Bogdanienė - menininkė, parodų ir projektų kuratorė, leidinių sudarytoja, Vilniaus dailės akademijos profesorė. Nuo 1990 dirba VDA Tekstilės katedroje; 2002–2010 buvo Tekstilės katedros vedėja; 2011–2019 – VDA studijų prorektorė. Prof. Eglė Ganda Bogdanienė – viena iš konceptualios tekstilės Lietuvoje pradininkių, savo novatoriška kūryba panaikinusi taikomojo ir vaizduojamojo meno skirtį, atradusi ir išpopuliarinusi naujas medžiagas bei technologijas, savitai susiejusi meno ir mokslo sritis savo kūryboje ir edukacinėje veikloje. Menininkė ne tik pati sukūrė įsimintinus, į Lietuvos dailės istoriją įsirašiusius darbus, bet ir perteikė savo turtingą patirtį kelioms menininkų kartoms, įtvirtindama naujus kūrinio suvokimo, eksponavimo ir vertinimo būdus.

Skaitykite plačiau