(iš)(at)(su)spausta augalų istorija
Munk & Jerichau

Balandžio 19 – gegužės 23, 2024 

Parodos atidarymas: balandžio 19 d., penktadienį, 17 val.  

Parodos vieta: Malūnų g. 5, Vilnius (galerija 5 Malūnai).

Augalų tyrinėjimas – tai būdas įgyti žinių apie tai, ką reiškia būti pasaulyje. Augalai yra tiesioginis ir elementariausias gyvybės ryšys su pasauliu.

Emanuele Coccia

(iš)(at)(su)spausta augalų istorija – tai tyrimas, atliktas apibrėžtame lauke, esančiame į vakarus orientuotame žemės sklype Danijoje.
Augalų rinkimas ir jų spaudimas visada buvo laikomas moksliniu metodu. Munk ir Jerichau neturi išankstinio nusistatymo dėl konkretaus rezultato – tiesiog atviras, lėtas ir smalsus procesas, nesiekiant kažko naudingo. Galbūt šis projektas labiausiai susijęs su grožiu ir noru užfiksuoti įvairovę tuose dalykuose, kuriuos paprastai tiesiog praeiname.

Fotograviūrų atspaudai yra tarsi tam tikro laikotarpio nuotraukos, tačiau nepažyminčios jokio konkretaus laiko, veikiau tarsi pats laikas paliktų savo pėdsaką. Lyg vaiduokliški kontūrai, atvaizduose gėlių lapai atrodo ryškesni. Tai miopiškas ir dėmesingas būdas būti pasaulyje.

Menininkės Birgitte Munk ir Vibeke Jerichau siekia kvestionuoti grafinę erdvę, techniką ir formatą, kartu kurdamos darbus ir megzdamos tarpusavio dialogą. Kiekviena iš jų atskirai jau ilgą laiką dirba vizualiųjų menų srityje.

www.birgittemunk.dk
www.vibekejerichau.dk

Parodą remia: Danijos menų fondas, L. F. Foghtso fondas, Orhuso miestas, Vilniaus dailės akademija
Parodą organizuoja: Marija Marcelionytė-Paliukė

5 Malūnai