2024 m. balandžio 29 d. įvyko VDA Tarybos posėdis

Posėdyje svarstyta ir įvertinta Senato išvada dėl Kandidatų eiti rektoriaus pareigas tinkamumo, nustatytas galutinis Kandidatų sąrašas, Rektoriaus rinkimų data, vieta ir laikas.

VDA Taryba, vadovaudamasi LR mokslo ir studijų įstatymu, VDA statutu, Rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, Rektoriaus rinkimų komisijos 2024 m. balandžio 15 d. nutarimu ir VDA Senato 2024 m. balandžio 24 d. nutarimu, įvertinusi Senato išvadą, vienbalsiai pritarė, kad kandidatė eiti Vilniaus dailės akademijos rektoriaus pareigas prof. Ieva Skauronė atitinka Rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo 7, 8 ir 9 punktų reikalavimus.

VDA Taryba, vadovaudamasi LR mokslo ir studijų įstatymu, VDA statutu, Rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, Rektoriaus rinkimų komisijos 2024 m. balandžio 15 d. nutarimu ir VDA Senato 2024 m. balandžio 24 d. nutarimu, įvertinusi Senato išvadą, vienbalsiai sudarė Kandidatų eiti Rektoriaus pareigas sąrašą, kurį sudaro vienas kandidatas: Vilniaus dailės akademijos rektorė profesorė Ieva Skauronė.

VDA Taryba nustatė Rektoriaus rinkimų datą – gegužės 9 d., vietą – VDA Rektorato posėdžių salė (Maironio g. 6, 221 k., Vilnius) ir laiką – 15 val.