Gegužės 9 d. Vilniaus dailės akademijos taryba antrai rektorės kadencijai perrinko prof. Ievą Skauronę.

Antrosios kadencijos pradžia – 2024 m. birželio 4 d.

„Dėkoju visai Vilniaus dailės akademijos bendruomenei ir Tarybai už pasitikėjimą. Tai didelė atsakomybė ir įpareigojimas tęsti pradėtus darbus. Mes esame tie, kuriems tenka atsakomybė parengti dailės, dizaino, architektūros sričių profesionalus, motyvuotus dirbti Lietuvos labui ir savo kūryba garsinti Lietuvą pasaulyje. Šiuo metu Akademijoje Vilniuje, Kaune, Telšiuose ir Klaipėdoje studijuoja daugiau kaip 1700 studentų, jiems dėsto daugiau kaip 300 pripažintų menininkų“, – sako VDA rektorė prof. Ieva Skauronė.

Ieva Skauronė 2003 m. baigė magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. 2009 m. pradėjo dėstyti, o nuo 2013 m. vadovauti Įvietinto meno ir scenografijos katedrai ir Tarptautinių ryšių skyriui, stažavosi įvairiose užsienio dailės ir dizaino mokyklose. Rektorė yra tarptautinių meno ir mokslo komisijų ekspertė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, surengusi daugiau kaip 30 individualių tapybos parodų ir dalyvaujanti grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje.

Vilniaus dailės akademija naujo rektoriaus rinkimų procedūras pradėjo šių metų kovo mėnesį. Prof. Ieva Skauronė VDA rektoriaus rinkimuose buvo vienintelė kandidatė, kuri siekė šio posto. VDA rektorius renkamas kas penkerius metus.