Doctoral studies

History and Theory of Arts Doctoral Students


Virtual Choir. Lithuania [Vol. 2]. Author: Ingrida Alonderė

Ingrida Alonderė (LMTA)

Dissertation theme "(Re)Interpreting Choral Tradition: Lithuanian Choirs in the Context of the 21st Century Performative Practices". Supervisor prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli

Shot from the film "The Devil's Bride" (1973, director Arūnas Žebriūnas)

Vitalij Binevič (LKTI)

Dissertation theme "Erotic body in the cinema of Soviet Lithuania". Supervisor assoc. prof. dr. Lina Kaminskaitė -Jančorienė

More

 

Ieva Blinstrubienė (VDA)

Dissertation theme "Istorinių vienuolynų ansamblių pritaikymas kaip kultūros paveldo išsaugojimo strategija". Supervisor dr. (hp) Rūta Janonienė

 

Viktorija Bruneizerytė-Gaidamavičienė (LKTI)

Dissertation theme "Aktorės įvaizdis ir jo vizualizacija tarpukario Lietuvoje". Supervisor prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

 

Jogintė Bučinskaitė (LKTI)

Dissertation theme "The Shifts in Lithuanian Contemporary Art Representation in (Audio)visual Media in the 21st Century". Supervisor dr. Skaidra Trilupaitytė

Alicja Dacevič (LKTI)

Dissertation theme "The aspect of the Urban Audiosphere in Chapels of Vilnius Roman and Greek Catholic Monasteries XVII- XIX centuries". Supervisor assoc. prof. dr. Laima Budzinauskienė

Rolandas Gustaitis (VDA)

Dissertation theme "Architectural Development and Art Values of the  Dominicans Monastery in Paparciai". Supervisor dr. Mindaugas Paknys

 

Evelina Januškaitė (VDA)

Dissertation theme "Laki mimezė: fenomenologinė atspindžio samprata šiuolaikiniame mene". Supervisor prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

 

Dainius Junevičius (LKTI)

Dissertation theme "XIX a. 6-9 dešimtmečio (šlapiojo kolodijaus laikotarpio) Lietuvos fotografiją determinuojantys faktoriai". Supervisor dr. Jolita Mulevičiūtė

 

Deima Katinaitė-Zajančauskė (VDA)

Dissertation theme "Culturing Nature: Some Artistic Strategies in the 19th and 20th Centuries". Supervisor prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

 

Jūratė Katinaitė (LMTA)

Dissertation theme "Lietuvos opera sovietinėje kultūros sistemoje (1956-1990): nacionalinės tradicijos transformacija ir kultūros politika". Supervisor prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

 

Ilona Mažeikienė (VDA)

Dissertation theme "Dailės švietimas Vilniuje 1919–1939 m.: tarp ideologinio diskurso ir regioninės tapatybės". Supervisor dr. Algė Andriulytė

 

Valentyn Odnoviun (LKTI)

Dissertation theme "Intersections among Ukrainian, Lithuanian, Latvian, Polish and Czechoslovakian Art Photographers from 1960s to Early 1990s". Supervisor assoc. prof. dr. Agnė Narušytė


Kristina Õllek, detail view to installation “Nautilus New Era” (2018).
Cobalt-pigmented sand, plexiglass 18 x 24 cm, UV print,  tablet holder.

Paulius Petraitis (LKTI)

Dissertation theme "The Construction of Meanings and Intermediality in Baltic Photography". Supervisor dr. Odeta Žukauskienė

 

Edita Povilaitytė-Leliugienė (VDA)

Dissertation theme "Research of Lithuanian Architecture Heritage in the 19th-20th Centuries: the Case of Vilnius’ Upper Castle". Supervisor assoc. prof. dr. Rasa Butvilaitė

Vaida Ragėnaitė (VDA)

Dissertation theme "Civic Resistance Motifs and Their Sources in Lithuania and Poland in the 19th Century: Kanutas Ruseckas Case Study". Supervisor assoc. prof. dr. Birutė Vitkauskienė

More

Karolina Rimkutė (VDA)

Dissertation theme "Visual Counterculture: Visual Expression of Punk Subculture in Lithuania from 1980s to 2010s". Supervisor assoc. prof. dr. Lolita Jablonskienė

 

Ieva Rusteikaitė (VDA)

Dissertation theme "Vilniaus universiteto bibliotekos dokumentų įrišai XVI a. II pusėje – XVII a. I pusėje: struktūriniai bruožai, tipologija ir tradicija". Supervisor dr. Jolita Liškevičienė


Koliažas Daina Urbanavičienė

Daina Urbanavičienė (LMTA)

Dissertation theme "The Identity of the Lithuanian Jazz Scene and Jazz Culture". Supervisor prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

Birutė Valečkaitė (VDA)

Dissertation theme "Iconography of St Dominic and St Francis in the 16th-18th Century Art in Franciscan and Dominican Convents in Vilnius: the Importance of Expressing Personality and Holiness for the Formation and Dispertion of Iconographic Types". Supervisor dr. Tojana Račiūnaitė

 

Mantė Valiūnaitė (LMTA)

Dissertation theme "Hibridinis kinas: estetinė ištarmė ir vieta kino industrijoje". Supervisor assoc. prof. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė

The Unknown Author from the Polish-Lithuanian Commonwealth, A Boy with a Rose, mid-the second half of the 18th century, oil on canvas, 67 × 52 cm, The Samogitian Museum “Alka”, the photography by Kęstutis Stoškus.

Joana Vitkutė (VDA)

Dissertation theme "The Representation of a Child in the Mid-18th century – the First Half of the 19th Century’s Lithuanian Art: The Discovery of Childhood". Supervisor dr. Aistė Paliušytė-Lugovojienė

More