Biblioteka

Vilniaus fakulteto biblioteka

Kauno fakulteto biblioteka

Klaipėdos fakulteto biblioteka

Telšių fakulteto biblioteka
 

Vilniaus fakulteto biblioteka

 Maironio g. 6, Vilnius

Bendroji informacija
Leidinių pratęsimas, grąžinimas

(85) 2105457
(85) 2105455

biblioteka@vda.lt

Direktorė Rūta Kuodienė

(85) 2105465

ruta.kuodiene@vda.lt

Direktorės pavaduotoja Julytė Dulonienė

(85) 2105455

julyte.duloniene@vda.lt


Abonementas

 

 

Leidinių pratęsimas, grąžinimas

(85) 2105455

 

Vyr. bibliotekininkė Jolanta Šiušaitė

(85) 2105455

jolanta.siusaite@vda.lt

Direktorės pavaduotoja Julytė Dulonienė

(85) 2105455

julyte.duloniene@vda.lt


Meno skaitykla

   

Vyr. bibliotekininkė Virginija Glinskienė

 

virginija.glinskiene@vda.lt

Duomenų bazių administratorė (PDB, ETD)
vyr. bibliotekininkė Rasa Vilimienė

 

rasa.vilimiene@vda.lt


Senų ir retų spaudinių skyrius 

Bibliotekininkė Nijolė Staknienė 

(85) 2105457

nijole.stakniene@vda.lt


Informacinių išteklių formavimo skyrius

 
 

Bibliotekininkė Laura Draukšaitė

(85) 2105457

laura.drauksaite@vda.lt

Bibliotekininkė Nijolė Staknienė

(85) 2105457

nijole.stakniene@vda.lt

Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Jurij Pozlevič

(85) 2105483

jurij.pozlevic@vda.lt


Informacinių paslaugų skyrius

   

Duomenų bazių administratorė
bibliotekininkė Laura Draukšaitė 

(85) 2105457

laura.drauksaite@vda.lt

Duomenų bazių administratorė (PDB, ETD)
vyr. bibliotekininkė Laura Sabaliauskienė 

(85) 2105465

laura.sabaliauskiene@vda.lt

Duomenų bazių administratorė (PDB, ETD)
vyr. bibliotekininkė Rasa Vilimienė 

 

rasa.vilimiene@vda.lt


A. ir A. Tamošaičių biblioteka


Domininkonų g. 15, Vilnius

Vyr. bibliografė Romualda Kiršaitė

 

romualda.kirsaite@vda.lt

Kauno fakulteto biblioteka

 Muitinės g. 2, Kaunas

Bendroji informacija

 

biblioteka.kf@vda.lt

Klaipėdos fakulteto biblioteka

S. Daukanto g. 16, Klaipėda

Bendroji informacija

 

irena.gudaityte@vda.lt


Telšių fakulteto biblioteka 

Muziejaus g. 29, Telšiai

Bendroji informacija

(86) 1531311

nijole.budnikiene@vda.lt