1991 m.

Priimtas VDA statutas
Nuo Tekstilės katedros atskirta Kostiumo dizaino katedra
Vienuoliams pranciškonams grąžinta Bernardinų bažnyčia

1992 m.

Įkurta galerija „Akademija“
LR Aukščiausioji Taryba patvirtino VDA statutą
Suteiktas pirmasis VDA garbės daktaro vardas – dailėtyrininkui Vladui Drėmai

1993 m.

Architektūros katedra šventė 200-ąsias metines
Pradėjo darbą VDA leidykla
VDA kartu su Kultūros ir meno institutu įsteigė dailėtyros doktorantūrą

1994 m.

Akademijos rektoriumi išrinktas prof. Arvydas Šaltenis
Įkurtas VDA Dailėtyros institutas

1995 m.

Pereita prie trijų studijų pakopų: pirmosios (pagrindinės) – bakalauro, antrosios – magistrantūros ir trečiosios – doktarantūros
Suteikti pirmieji VDA garbės profesorių vardai
Įsteigta Kultūros ir meno mokslo studijų institucijų asociacija
Akademiją baigė pirmoji bakalaurų laida
Grafikos katedra paminėjo 190-ąsias įkūrimo metines
VDA pradėjo disponuoti studija La Cite Internationale des Arts Paryžiuje

1996 m.

Veikė tarptautinė paroda „Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos“
Įsteigta Fotografijos ir videomeno studija
VDA pristatyta internete
Akademija gavo patalpas Jasinskio g. 16, Vilniuje

1997 m.

Įregistruota Lietuvos studentų dailininkų sąjunga (nuo 2003 m. – Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybė)
VDA įsijungė į Baltijos jūros valstybių aukštųjų dailės mokyklų asociaciją CIRRUS
Akademiją baigė pirmoji magistrų laida
Minėtos Tapybos ir Piešimo katedrų 200-osios įkūrimo metinės
Išrinktas naujas VDA senatas

1998 m.

Įkurtas VDA Telšių dailės skyrius
Akademijai perduotas buvęs Lietuvos komunistų partijos spaustuvės pastatas Maironio g. 3, Vilniuje

1999 m.

VDA rektoriumi perrinktas prof. Arvydas Šaltenis
Pradėjo darbą Paminklotvarkos katedra

2000 m.

Įkurta UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra
Panaikinta Inžinerinių disciplinų katedra
Įsikūrė A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

2002 m.

Įkurta Meno aspirantūra – trečiosios pakopos universitetinės studijos
Įkurta Interjero dizaino katedra

2003 m.

VDA Kauno dailės institutas tapo VDA Kauno fakultetu
VDA Telšių dailės skyrius tapo VDA Telšių fakultetu
Lietuvos Respublikos Seime patvirtinta nauja VDA statuto redakcija

2004 m.

Galutinai patvirtinta nauja VDA struktūra su Vizualiųjų ir taikomųjų menų, Architektūros ir dizaino, Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetais Vilniuje ir Kauno bei Telšių fakultetais
Patvirtinta pirmoji Vilniaus dailės akademijos Taryba
VDA rektoriumi išrinktas prof. Adomas Butrimas
Paminėtas Klaipėdos vizualiojo dizaino katedros 30-metis

2005 m.

Grafikos katedra šventė 200 metų gyvavimo jubiliejų
Veiklą pradėjo Dizaino inovacijų centras
Pradėjo darbą VDA Strateginės raidos prorektorius
Meno projektus apgynė pirmieji penki meno aspirantai

2006 m.

Baigiamieji magistro ir bakalauro studijų darbai pirmą kartą pristatyti visuomenei, o magistrantai – verslo, bei žiniasklaidos atstovams
VDA pirmą kartą dalyvavo tarptautinėje magistratūros studijų programoje „Šiuolaikinės meno praktikos ir sklaida“
Pertvarkyta Dailėtyros instituto struktūra
Viešųjų ryšių skyrius pradėjo naujo VDA internetinio tinklapio kūrimą

2007 m.

Nacionalinė premija paskirta e. prof. p. Alfonsui Andriuškevičiui

2008 m.

Išrinktas naujas VDA Senatas, kurio pirmininku išrinktas prof. dr. Algimantas Mačiulis
VDA tapo pirmąja Lietuvos universitetine mokykla, turinčia visų studijų programų tarptautinę akreditaciją

2009 m.

VDA dalyvavo „Vilniaus-Europos kultūros sostinės“ programoje
Lietuvos tūkstantmečio proga VDA Keramikos katedros dėstytojai atkūrė ir sumontavo dalį LDK valdovų rūmų koklinių krosnių
Akademijos mokslininkai ir dizaineriai parengė vieną iš trijų strateginių nacionalinių projektų, skirtų Lietuvos tūkstantmečiui – „Baltų menas“ (Vilnius, Varšuva, Ryga, 2009–2011)
Vilniaus dailės akademijoje vyko pasaulinės aukštųjų meno, dizaino ir medijų-mokyklų organizacijos CUMULUS konferencija
VDA vyko pirmasis Europos aukštųjų meno mokyklų festivalis „Neu Now Vilnius‘09“

2010 m.

Patvirtinta nauja VDA struktūra: fakultetai Telšiuose ir Kaune, o Vilniuje buvę trys fakultetai reorganizuoti į Bakalaurų studijų ir Aukštųjų studijų fakultetus
Atidaryti naujieji „Titaniko“ rūmai, į kuriuos persikėlė Dizaino, Grafinio dizaino, Fotografijos ir medijos meno, Kostiumo dizaino bei UNESCO kultūros vadybos katedros, VDA muziejus ir Dizaino inovacijų centras. Ėmė veikti ekspozicinės „Titaniko“ erdvės
Suremontuoti Kauno ir Telšių pastatai, fakultetai aprūpinti nauja įranga
Įsteigta Atviroji VDA dailės, architektūros ir dizaino mokykla
Atidaryta Nidos meno kolonija

2011 m.

Išrinktas naujas laikinasis rektorius prof. Audrius Klimas
Patvirtintas naujas VDA statutas
Patvirtintos VDA dailės ir dizaino meno doktorantūros bei menotyros (dailėtyros) doktorantūra
Telšių fakultetas šventė savo 80-metį
Išrinktas naujas VDA Senatas, jo pirmininke tapo doc. dr. Ieva Kuizinienė

2012 m.

Kauno fakultetas pažymėjo 90-ąsias Kauno meno mokyklos įkūrimo metines

2013 m.

Iškilmingai paminėtas Akademijos 220 metų jubiliejus
Garbės dakataro vardas suteiktas Romualdui Budriui
Garbės profesoriaus vardas suteiktas Sauliui Valiui

2014 m.

Vilniaus dailės akademijos rektoriumi išrinktas prof. Audrius Klimas
Garbės profesoriaus vardas suteiktas Kęstučiui Zapkui