Gegužės 2 -6 dienomis 16 Vilniaus dailės akademijos studentų dalyvavo bendroje Erasmus+ mišrioje intensyvioje programoje The Moment. Vilniaus studentai kartu su Estijos ir Vienos dailės akademijų studentais dalyvavo kursuose, vykusiame Estijos dailės akademijoje, Taline. The Moment dirbtuvės skirtos apmastyti dabarties, laiko ir vietos, supančios kūnus ir mintis, jausmui. 5 dienų laikotarpyje studentai susipažino su menininkais, lankė parodas ir ruošė pristatymus dirbtuvėms apibendrinti.

Projekte dalyvavo 4 Įvietinto meno ir scenografijos studentai, 4 Grafikos katedros studentai, 8 Dailėtyros ir kuratorystės katedros studentai. Iš Talino dailės akademijos - 4 studentai, tarp kurių buvo 2 studentės iš Ukrainos. VDA komandą lydėjo dėstytoja Prof. Živilė Jasutytė, prisijungusi prie dėstytojų iš Rygos ir Vienos.
Per penkias savaitės dienas projekto grupė turėjo galimybę ne tik susipažinti su Talino dailės akademijos aplinka, dėstymo strategija, apsilankyti svarbiausiose miesto galerijose, parodų atidarymuose, apsilankyti Narvos mieste, bet ir patys turėjo sukurti įvairios raiškos darbus, atliepiančius užduotims kūrybinėse dirbtuvėse, grįstus asmenine patirtimi ir momento refleksijomis.
The Moment užsibaigė apsilankymu Narvos rezidencijos galerijoje- parodos Where is the body? atidaryme. Trijose ekspozicinėse salėse eksponuoti 16 Estijos ir Austrijos dailės akademijų tapybos specialybės studentų darbai.

EKA organizuotos kūrybinės dirbtuvės The Moment buvo labai naudingos ir įsimintinos. Jos buvo paremtos dalyvavimu diskusijose, parodų lankymu bei susitikimais su menininkais ir kuratoriais. Dirbtuvėse dalyvavusiems studentams teko galimybė patirti ir susipažinti su gyvybingu bei spalvingu Estijos meno lauku. Taip pat būta progų patyrinėti Taliną bei aplankyti pasienyje su Rusija esantį Narvos miestą, persmelktą geopolitinės padėties įtampų ir istorinės atminties. Narvoje vykusi paroda Where is the body, organizuota Estijos dailės akademijos ir Vienos menų akademijos, vainikavo šią kelionę. Paroda Narvos menų rezidencijoje buvo labai įdomi, provokuojanti ir ryški, kaip ir visa kelionė.

Dėkojame VDA Tarptautinių ryšių skyriui ir dirbtuves organizavusiems Estijos dailės akademijos dėstytojams, kurie buvo ne tik labai svetingi ir malonūs, bet ir puikūs pašnekovai!

VDA Dailės istorijos ir teorijos katedros studentai