Tarptautiniai ryšiai

VDA disponuoja studija Cite Internationale des Arts - Tarptautiniame menų miestelyje Paryžiuje.

Studija yra skirta visiems profesionaliems (ne vien tik VDA bendruomenei priklausantiems) Lietuvos menininkams  - dailininkams, dizaineriams, architektams, fotografams, kino bei teatro kūrėjams, muzikams, šokėjams, rašytojams, kuratoriams, meno kritikams ir tyrėjams, o taip pat ir šių meno sričių studijų programų vyresniųjų kursų studentams gyventi ir kurti Paryžiuje.

Studijoje miesto centre (35 kv. m, visi patogumai, internetas) galima reziduoti ne trumpiau kaip 2 mėnesius ir ne ilgiau kaip metus. 

Rezidavimo įkainiai: Mėnesinis 533,00 Eur nuomos mokestis + mėnesinis administracinis mokestis, kurio dydis priklauso nuo rezidavimo trukmės (reziduojantys 5 mėnesius ir daugiau moka tik nuomos mokestį).

papildomą mokestį su rezidentu kartu gali vykti dar vienas suaugęs asmuo ir/ar vaikas iki 7 metų, taip pat rezidentas gali priimti trumpalaikius svečius, tačiau vienu metu apsistojusių studijoje negali būti daugiau kaip du suaugę ir vienas vaikas. Rezidentui yra  suteikiamos įvairios kitos mokamos  paslaugos – erdvė repeticijoms, pianino nuoma, grafikos ir keramikos dirbtuvės, prancūzų kalbos pamokos.

Prašymus  reziduoti  studijoje reikia siųsti VDA Tarptautinių ryšių skyriui (TRS) el. paštu konstantinas.bogdanas@vda.lt. Prašyme reikia nurodyti pageidaujamą rezidavimo trukmę, laiką ir kontaktinę informaciją.         

Dėl esamos kandidatų eilės ir išankstinės kandidato Paryžiuje tvirtinimo  procedūros vizitą reikėtų planuoti ne anksčiau kaip po pusės metų nuo prašymo pateikimo dienos. Pateikus prašymą preliminarus išvykimo laikas derinamas su TRS laikantis reziduoti norinčiųjų eilės - anksčiau pateikusiems prašymą galimybė išvykti pageidaujamu laiku yra suteikiama pirmiau, nei pateikusiems vėliau.  

Suderinus rezidavimo laiką ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki jo pradžios kandidatas turi pateikti: 

  • savo kūrybinę CV (prancūzų arba anglų kalba);                                                                        
  • portfolio (gali būti nuoroda į tinklapį);                                                                                                    
  • trumpą (10-15 sakinių) būsimos veiklos Paryžiuje aprašą – projektą (prancūzų arba anglų kalba);
  • paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją.

Visa tai, tarpininkaujant TRS, yra siunčiama studiją prižiūrinčiai institucijai - Tarptautiniam menų miesteliui - Cite Internationale des Arts (toliau Miestelis) galutiniam rezidavimo patvirtinimui gauti. Paraiška Miesteliui pateikta paveluotai ar pateikta kandidato savarankiškai, be VDA teikimo, yra atmetama.  Gavęs patvirtinimą būsimasis rezidentas visais rezidavimo klausimais bendrauja su Miestelio administracija tiesiogiai.

Patvirtinimas įsigalioja tik tada, kai kandidatas  sumoka Miestelio administracijai  mėnesinio nuomos mokesčio dydžio užstatą, kuris vėliau, rezidavimui, pasibaigus yra  grąžinamas. VDA bendruomenės nariai nuo šios prievolės yra atleisti, nes užstatą sumoka VDA.

Praktiniai patarimai reziduojantiems

Atvykimo ir išvykimo datos