Tarptautiniai ryšiai

Erasmus+ dėstymo ir mokymosi vizitai
Galimi dalyviai ir trukmė
Šalys, kuriose galima vykdyti veiklą
Finansavimas
Paraiškų teikimo laikas
Gavus patvirtinimą dėl finansavimo
 

Erasmus+ dėstymo ir mokymosi vizitai

Dėstymo vizitai suteikia mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir kviestinio įmonių personalo atstovams galimybes dėstyti kitų šalių institucijose, arba lektoriams iš užsienio dėstyti Lietuvoje. "Erasmus+" dėstytojų paskaitos yra integruojamos į priimančios institucijos studijų programą, sudaro sąlygas studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo programoje, gauti naudos iš kitų Europos šalių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų, inicijuoja pedagoginių metodų ir patirties mainus, mokslo ir studijų institucijų ir įmonių bendradarbiavimą; skatina mokslo ir studijų institucijas plėsti ir turtinti savo dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį. 

Mokymosi vizitais siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas mokytis, perduodant informaciją arba technines žinias partnerinėje institucijoje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti praktinių įgūdžių, tinkamų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui. Darbuotojai gali dalyvauti seminaruose, kursuose, praktiniuose užsiėmimuose, mokomuosiuose vizituose ir pan.

Veikla vykdoma remiantis Erasmus aukštojo mokslo chartija. 

Galimi dalyviai - VDA darbuotojai  - akademinis ir neakademinis personalas. 

Veiklos trukmė - nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaitant kelionės dienų). Dėstymo vizitams papildomai nustatyta ne mažiau nei 8 dėstymo valandos per savaitę.

Šalys, kuriose galima vykdyti veiklą:

 • Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Serbija, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.
 • Šalys partnerės. 

Institucijos, kuriose galima vykdyti veiklą: 
Dėstymo vizitai galimi tik tose institucijose, su kuriomis VDA turi partnerystės sutartis. Mokymosi vizitai ir stažuotės gali vykti ir kitose institucijose, organizacijose ir įmonėse. Pilnas VDA partnerių aukštųjų mokyklų sąrašas

Finansavimas:

Vizitai finansuojami fiksuotų normų būdu skiriant dotaciją, kurią sudaro išmoka pragyvenimui bei suma kelionės išlaidoms:

1. Finansavimas pragyvenimo išlaidoms pagal priimančiąją šalį:

 • Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija - 180 EUR dienai;
 • Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija - 160 EUR dienai;
 • Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija - 140 EUR dienai.

Pastaba: suma per dieną skaičiuojama tokiu būdu: iki 14-os veiklos dienos: suma vienam dalyviui per dieną, kaip nurodyta aukščiau; nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% sumos, skirtos vienam dalyviui per dieną iki 14-os veiklos dienos.

2. Finansavimas kelionės išlaidoms, atsižvelgiant į kelionės atstumą:

 • Nuo 100 iki 499 km - 180 EUR vienam dalyviui
 • Nuo 500 iki 1999 km - 275 EUR vienam dalyviui 
 • Nuo 2000 iki 2999 km - 360 EUR vienam dalyviui 
 • Nuo 3000 iki 3999 km - 530 EUR vienam dalyviui
 • Nuo 4000 iki 7999 km - 820 EUR vienam dalyviui
 • 8000 km arba daugiau - 1100 EUR vienam dalyviui 

Pastaba: kelionės atstumas reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu suma apima lėšas už kelionę į abi puses, t.y. į ir iš veiklos vykdymo vietos. Kelionės atstumas apskaičiuojamas pagal Europos Komisijos skaičiuoklę.

3. Finansavimas skiriamas išmokant 70 proc. skirtos dotacijos iki išvykimo, likusius 30 proc. - po grįžimo ir atsiskaitymo. 

Paraiškų teikimo laikas:

Kvietimas teikti paraiškas dėstymo ir mokymosi vizitams yra skelbiamas ir organizuojamas VDA Tarptautinių ryšių skyriaus kiekvienų metų rugsėjo pabaigoje-spalio pradžioje. 

Papildomas konkursas yra skelbiamas balandžio mėnesį. 

Gavus patvirtinimą dėl finansavimo:

Parengti vizito programą ir suderinti vizito laiką su priimančia institucija bei VDA Tarptautinių ryšių skyriumi bei pateikti šiuos dokumentus (ne mažiau nei prieš mėnesį iki kelionės pradžios) el. paštu rasuole.jautakyte@vda.lt:

 • Prašymą komandiruotei (patvirtintą ir pasirašytą tiesioginio vadovo);
 • Erasmus+ mobilumo sutartis( Erasmus+ mobility agreement) dėstymo arba mokymosi vizitams;
 • Nurodyti transporto rūšį, kuria bus keliaujama ir tikslias kelionės pradžios ir pabaigos datas;
 • Pasirašytą ir užpildytą dotacijos sutartį (sutartis bus atsiųsta gavus užpildytą Erasmus+ mobilumo sutartį);

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti po kelionės elektroniniu paštu:

 • Priimančios institucijos vizito trukmę patvirtinantį raštą;
 • Užpildyti Europos Komisijos ataskaitos formą, atsiųstą į darbuotojo el. paštą. mobilumui pasibaigus;
 • Kelionės įrodymą patvirtinantį dokumentą (kelionės bilietus (boarding passes) arba autobuso, traukinio bilietus ar kuro kvitus, vykstant automobiliu.

Papildomai pateikti šiuos dokumentus (el. paštu personalas@vda.lt):

 • Komandiruotės ataskaitą.