Skelbiamas Erasmus+ praktikų konkursas

Visus VDA studentus (taip pat ir paskutinių kursų studentus – būsimus absolventus) kviečiame dalyvauti „Erasmus+“ praktikų konkurse.
Norint dalyvauti konkurse reikia užpildyti žemiau pateiktą formą iki 2019 m. balandžio 30 d. imtinai.

Erasmus+ paraiškos forma

Studentų atranką „Erasmus+" praktikai vykdys komisija sudaryta iš VDA fakultetų dekanų ir tarptautinių ryšių skyriaus atstovo pagal šiuos kriterijus:

- aukštas akademinis pažangumas;
- Erasmus+ praktikos atitikimas studijuojamai/baigiamai studijų programai; 
 

Prioritetas bus skiriamas praktikoms suplanuotoms laikotarpiui tarp 2019 m. birželio 1 d. ir rugsėjo 30 d. 
Esant dideliam konkurso dalyvių skaičiui bus skiriama minimali 2 mėn. trukmės praktika.
Informacija apie Erasmus+ studentų praktikos konkurso rezultatus bus išsiųsta iki 2019 m. gegužės 10 d.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ studentų mobilumą praktikai.