Tarptautiniai ryšiai

Vilniaus dailės akademijos studentams siūlomos šios tarptautinių mainų galimybės:

Išvykti dalinėms studijoms:

Išvykti praktikai:

Išvykti į trumpus intensyvius kursus:

  • Dalyvauti mišriose intensyviose programose (BIP) - programos reikalavimai ir finansavimo sąlygos.
  • Dalyvauti trumpalaikiuose KUNO, CIRRUS bei NBAA tinklų Express kursuose (kūrybinėse dirbtuvėse) Šiaurės-Baltijos šalių meno akademijose - finansavimo sąlygos

Studentai taip pat gali pasinaudoti kitomis tarptautinių studijų, praktikų, projektų galimybėmis.

Aktuali informacija apie Erasmus+ studijas ir praktikas skelbiama naujienose ir VDA naujienlaiškyje. Atviri kvietimai į trumpuosius kursus ir mišrias intensyvias programas talpinami atvirų kvietimų skiltyje. Kvietimai dalyvauti trumpuosiuose kursuose gali pasiekti ir per katedras.

*Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti Erasmus+ programa ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui per kiekvieną studijų ciklą (bakalauro, magistratūros ir doktorantūros). Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika studijų metu ir praktika po studijų).